CKZiU

School Organization

Organization CKZiU

 

mgr inż. Jacek Górski

School Director


mgr Ewa Bartosińska

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ds. dydaktycznych i wychowawczych

mgr Zbigniew Zalas

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

ds. kształcenia zawodowego i praktycznego

 

mgr Ewa Bartosińska

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 4 Transportowe

VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr inż. Barbara Kowalik

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

mgr inż. Grażyna Marynka

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

mgr Janusz Mazur

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Architektoniczno-Budowlana

mgr Elżbieta Wojtas

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 

mgr Małgorzata Ściubak

Główny księgowy

mgr Anita Kaczmarek

Kierownik działu gospodarczego

mgr Lidia Jezierska

Sekretarz CKZiU