egzamin zawodowy

Zestawienie egzaminów z kwalifikacji w zawodach   styczeń/luty 2018

Data/

godzina

Część egzaminu

Szkoła/kwalifikacja

liczba zdających w szkole/kwalifikacji

liczba zdających w sali

Sala

Czas trwania egzaminu

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane
Technik budownictwa -
311204
B.18-  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

8

13

s.48
Braci Mieroszewskich 42

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Mechanik pojazdów samochodowych - 723103

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

1

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
Ogrodnik - 611303
R.5- Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

4

 

 

 

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
Kucharz - 512001
T.6 – Sporządzanie potraw i napojów

2

10

s.30
Szymanowskiego 3b

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

  ZSZ nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie -712905
B.5
– montaż systemów suchej zabudowy

8

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik spedytor 333108

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

18

12

Ul. Legionów 9 s.209

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 

3

10

Ul. Legionów 9 s.211

 

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

 

4

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk 311103

A.59 Przygotowanie sprzęty, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

2

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik górnictwa podziemnego 311703

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych

1

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

 

11

11

Ul. Legionów 9 s.208

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

 

10

10

Ul. Legionów 9 s.210

60 min

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechanik 311504

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

2

7

s. 1

 Kilińskiego 25

60 min

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209

M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

3

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Mechanik pojazdów samochodowych 723103

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

2

11.01.2018

8.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

10

12

s. 23

 Kilińskiego 25

60 min

 

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechanik 311504

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

1

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Mechanik monter maszyn i urządzeń 723310

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

1

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

  ZSZ nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie - 712905
B.5
– montaż systemów suchej zabudowy

5

14

s.48
Braci Mieroszewskich 42

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

  ZSZ nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie - 712905
B.6
– wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

9

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

Technikum nr 2
Technik budownictwa - 311204
B.33 -
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

3

9

s.30
Szymanowskiego 3b

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

Technikum nr 2
Technik architektury krajobrazu - 314202
R.21 -
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

6

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik spedytor 333108

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

6

8

Ul. Legionów 9 s.210

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

 

 

 

 

 

 

2

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

 

1

11

Ul. Legionów 9 s.209

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

4

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik górnictwa podziemnego 311703

M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 

6

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

9

12

Ul. Legionów 9 s.208

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
 elektryk 741103

E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

3

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

2

4

Ul. Legionów 9 s.211

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Elektryk – 741103

 

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 

2

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

11

11

s. 23

 Kilińskiego 25

60 min

11.01.2018

10.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechatronik 311410

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

13

14

s. 1

 Kilińskiego 25

60 min

OKE

B.10 Wykonywanie izolacji przemysłowych

1

11.01.2018

10.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

4

5

s. 215

Kilińskiego 31

60 min

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

1

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

Technikum nr 2
Technik budownictwa - 311204
B.30 –
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

12

12

s.48
Braci Mieroszewskich 42

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

Technikum nr 2
Technik architektury krajobrazu - 314202
R.22- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

8

8

s.30
Szymanowskiego 3b

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

10

10

Ul. Legionów 9 s.211

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

10

10

Ul. Legionów 9 s.210

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik analityk 311103

 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

10

12

Ul. Legionów 9 s.209

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

2

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik elektryk 311303

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

9

12

Ul. Legionów 9 s.208

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

OKE
Z.12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

3

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechanik 311504

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

10

10

s. 23

 Kilińskiego 25

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

5

8

s. 1

 Kilińskiego 25

60 min

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

1

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

2

11.01.2018

12.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

17

17

s. 217

Kilińskiego 31

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

11

11

s. 214

Kilińskiego 31

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik mechanik lotniczy 315317

M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

13

13

s. 215

Kilińskiego 31

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

40

40

s. 001

Kilińskiego 31

60 min

11.01.2018

12.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4 (KKZ)

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

37

37

s. 002

Kilińskiego 31

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

 

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

10

10

Ul. Legionów 9 s.211

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

5

10

Ul. Legionów 9 s.210

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

5

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

2

12

Ul. Legionów 9 s.208

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

10

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

2

12

Ul. Legionów 9 s.209

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

10

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

14

14

s. 1

 Kilińskiego 25

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemna komputer

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechatronik 311410

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

11

11

s. 23

 Kilińskiego 25

60 min

11.01.2018

14.00

Pisemny arkusz

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

23

23

s. 001

Kilińskiego 31

60 min

10.01.2018
9.00

D

TECHNIKUM NR 6

Technik spedytor 333108

 

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

18

35

Ul. Legionów 9

Sala 1

120 min

10.01.2018
9.00

D

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

 

17

10.01.2018
9.00

D

TECHNIKUM NR 6

Technik elektryk 311303

 

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

18+ 1 OKE

19

Ul. Legionów 9

Sala 32

180 min

10.01.2018

9.00

D

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechatronik 311410

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

3

3

s. 18

 Kilińskiego 25

180 min

10.01.2018

9.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

14

14

s. 217

Kilińskiego 31

120 min

10.01.2018

9.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

2

8

s. 214

Kilińskiego 31

180 min

TECHNIKUM NR 4

Technik mechanik lotniczy 315317

M.31 Wykonywanie obsługi liniowe i hangarowej statków powietrznych

6

10.01.2018

9.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

51

51

s. 001

Kilińskiego 31

180 min

10.01.2018

9.00

D

TECHNIKUM NR 4 (KKZ)

Technik transportu kolejowego 311928

A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

 

37

37

s. 002

Kilińskiego 31

180 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM  NR 5

Technik pojazdów samochodowych 311513

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

 

21

21

s. 18

 Kilińskiego 25

120 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM NR 2
Technik budownictwa
B.33 -
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

8

8

57
Braci Mieroszewskich 42

180 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM NR 2
Technik architektury krajobrazu
R.22 -
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6

6

58
Braci Mieroszewskich 42

180 min

10.01.2018
13.00

D

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

 

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

46

46

Ul. Legionów 9

Sala 1

120 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik spedytor 333108

A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

20

20

s. 002

Kilińskiego 31

120 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik transportu kolejowego 311928

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

32

32

s. 001

Kilińskiego 31

120 min

10.01.2018

13.00

D

TECHNIKUM NR 4

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

14

14

s. 217

Kilińskiego 31

180 min

10.01.2018
16.00

D

TECHNIKUM NR 6

Technik logistyk 333107

 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 

14

14

Ul. Legionów 9

Sala 1

120 min

15.01.2018

9.00

DK

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 -Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

24

12

Ul. Legionów 9

Sala 208

180 min

15.01.2018

15.00

DK

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.54 -Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

24

12

Ul. Legionów 9

Sala 208

180 min

16.01.2018

8.00

DK

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechanik 311504

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

 

12

12

s. 1

 Kilińskiego 25

120 min

17.01.2018

8.00

DK

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechatronik 311410

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

6

6

s. 113

 Kilińskiego 25

180 min

17.01.2018

9.00

DK

TECHNIKUM NR 2
Technik budownictwa 311204
B.30 -
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

14

7

s.48
Braci Mieroszewskich 42

180 min

17.01.2018

12.00

DK

TECHNIKUM  NR 5

Technik mechatronik 311410

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

5

5

s. 113

 Kilińskiego 25

180 min

17.01.2018

15.00

DK

TECHNIKUM NR 2
Technik budownictwa 311204
B.30 -
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

14

7

s.48
Braci Mieroszewskich 42

180 min

18.01.2018

9.00

DK

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.25-Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

2

2

Ul. Legionów 9

Sala 210

180 min

22.01.2018

8.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

22.01.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

 

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

22.01.2018

9.00

w

 

TECHNIKUM NR 5
Technik mechatronik 311410

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

10

3

s. 113

Kilińskiego 25

180 min.

22.01.2018

12.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

22.01.2018

15.00

w

 

TECHNIKUM NR 5
Technik mechatronik 311410

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

10

3

s. 113

Kilińskiego 25

180 min.

22.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

22.01.2018

16.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

22.01.2018

16.00

w

OKE
Sprzedawca 522301

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

8

4

s.
Braci Mieroszewskich

150 min

23.01.2018

8.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

23.01.2018

9.00

w

 

TECHNIKUM NR 5
Technik mechatronik 311410

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

10

3

s. 113

Kilińskiego 25

180 min.

23.01.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

23.01.2018

12.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

23.01.2018

15.00

w

 

TECHNIKUM NR 5
Technik mechatronik 311410

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

 

10

2

s. 113

Kilińskiego 25

180 min.

23.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

23.01.2018

16.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

19

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

23.01.2018

16.00

w

OKE
Sprzedawca 522301

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

8

4

s.
Braci Mieroszewskich

150 min

24.01.2018

8.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

 

 

19

1+2

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

55

24.01.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 6 + OKE
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

2+1

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

24.01.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 2
Technik budownictwa – 311204
B.18 –
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

7

4

s.10
Braci Mieroszewskich 42

210 min

24.01.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

24.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6 + OKE
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

24.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 2
Technik budownictwa – 311204
B.18 –
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

7

3

s.10
Braci Mieroszewskich 42

210 min

24.01.2018

15.00

W

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.6 – wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

9

5

s.5
Braci Mieroszewskich 42

180 min

24.01.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

25.01.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

25.01.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 6 + OKE
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

25.01.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

25.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6 + OKE
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

2

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

25.01.2018

15.00

W

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
B.6 – wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

9

4

s.5
Braci Mieroszewskich 42

180 min

25.01.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

26.01.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

26.01.2018

9.00

W

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
elektryk 741103

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

3

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

26.01.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

26.01.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6 + OKE
Technik elektryk 311303

E.7 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

28

2

Ul. Legionów 9

Sala 57

180 min

26.01.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

2

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

13.02.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

13.02.2018

9.00

W

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk 311103

 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

9

5

Ul. Legionów 9

Sala 301

180 min

13.02.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

13.02.2018

15.00

W

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk 311103

 

A.60 Wykonywanie badań analitycznych

9

4

Ul. Legionów 9

Sala 301

180 min

13.02.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

14.02.2018

8.00

W

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

4

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

14.02.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

14.02.2018

9.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

19

3

Ul. Legionów 9

Sala 60

180 min

14.02.2018

12.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

3

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

14.02.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

14.02.2018

15.00

w

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905
B.5 – Montaż systemów suchej zabudowy

15

5

s. 5
Braci Mieroszewskich 42

180 min

14.02.2018

16.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

2

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

14.02.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

15.02.2018

8.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

4

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

15.02.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

15.02.2018

9.00

w

OKE  (Technikum nr 6)
elektryk 741103

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

19

4

Ul. Legionów 9

Sala 60

180 min

15.02.2018

9.00

w

TECHNIKUM NR 6

Technik analityk 311103

 

A.59 Przygotowanie sprzęty, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

1

1

Ul. Legionów 9

Sala 301

180 min

15.02.2018

12.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

4

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

15.02.2018

12.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

15.02.2018

15.00

w

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905
B.5 – Montaż systemów suchej zabudowy

15

5

s. 5
Braci Mieroszewskich 42

180 min

15.02.2018

15.00

w

OKE
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

11

3

Ul. Legionów 9

Sala 60

180 min

OKE
elektryk 741103

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

6

1

15.02.2018

16.00

w

TECHNIKUM NR 6
Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

A.55 Drukowanie cyfrowe

21

4

Ul. Legionów 9

Sala 209

120 min

1502.2018

16.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

16.02.2018

8.00

w

OKE

Technik  pojazdów samochodowych 311513

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

55

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

16.02.2018

9.00

w

OKE
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

11

4

Ul. Legionów 9

Sala 60

180 min

16.02.2018

12.00

w

TECHNIKUM NR 5

Technik  pojazdów samochodowych 311513

 

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

3

3

s.3

Kilińskiego 25

120 min.

16.02.2018

15.00

w

OKE
Technik elektryk 311303

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

11

4

Ul. Legionów 9

Sala 60

180 min

16.02.2018

15.00

w

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905
B.5 – Montaż systemów suchej zabudowy

15

5

s. 5
Braci Mieroszewskich 42

180 min

 

 

 
 

 

 

Strona Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie poświecona egzaminom zawodowym

OKE JAWORZNO

 

W tym miejscu będziemy zamieszczali wazne informacje dotyczące zbliżajacych sie egzaminów zawodowych.

 

OKE JAWORZNO

 

PONIŻEJ PLIKI Z HARMONOGRAMEM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DLA SESJI K 181 styczeń/luty 2018