Oferta Ferie zimowe 2019

1.Przekazujemy ofertę zajęć placówek pracy pozaszkolnej i MOS dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. W załączeniu znajduje się zgoda rodziców na udział syna/córki w zajęciach sportowych. Placówki pracy pozaszkolnej wydają karty zgłoszenia dla uczniów, którzy nie są uczestnikami zajęć w okresie roku szkolnego.

 

2.Ponadto informujemy, że Zarząd Województw Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję  o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich ( poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin) Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkół podstawowych, oddz. Gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.