POWER nauczyciele

 

 

  

 

Projekt 2017-1-PL01-KA101-037941

„Europejskie doskonalenie nauczycieli”

W projekcie „Europejskie doskonalenie nauczycieli” będą uczestniczyć nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz kadry zarządzającej , którzy szczególnie są zainteresowani nabyciem nowej wiedzy i umiejętności.

 

Zakładamy realizację 42 mobilności. Czas realizacji projektu : od 01.10. 2017 do 30.09.2019

Planujemy udział w kursach szkoleniowych i job shadowing za granicą podczas mobilności grupowych i indywidualnych.

Do realizacji wybrano następujące szkolenia/job shadowing

1.kursy tematyczne w Hiszpanii, organizowane przez instytucję Esmovia

- improving classroom atmosphere and student motivation in schools

- videogames for teaching

- building team spirit among educational staff

- teaching entrepreunership

2. kurs tematyczny organizowany przez instytucję ETI Malta

- Professional Communication Skills (in English)

3. kurs tematyczny we Włoszech, organizowany przez Sistema Turismo

- ICT in education

4. job shadowing we Francji na temat problemu przedwczesnego przerywania nauki i sposobów radzenia sobie z nim na przykładzie systemu francuskiego

5.job shadowing we Włoszech na temat współpracy szkoły w środowisku lokalnym i prowadzenia skutecznych działań promocyjnych

 

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej CKZiU w zakładce „ programy i projekty” i do udziału w projekcie.

 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w rekrutacji, która odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

  • Złożenie przez kandydatów odpowiedniej dokumentacji zawierającej: formularz zgłoszeniowy, CV, list motywacyjny ( proszę korzystać ze wzorów dokumentów zamieszczonych  na stronie www szkoły) – termin do 17 listopada 2017; dokumentację należy złożyć w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 25

 

  • Test z języka angielskiego – 22 listopad 2017, budynek przy ul. Kilińskiego 25

 

  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 15 grudnia 2017 – wyniki będą dostępne na stronie www szkoły: http://www.ckziu25.sosnowiec.pl, w zakładce: Projekty i programy