Ogłoszenia

Matura 2019

W zakładce Egzaminy/Matura dostępne są deklaracje oraz aktualne informacje dotyczące Matury 2019.

Dni wolne/do odpracowania

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

- pisemna część egzaminu maturalnego

- egzamin potwierdzający kwalifikacje
   w zawodzie

          – etap pisemny sesja zimowa

 

          – etap pisemny sesja letnia

 

 

 

02.05. 2019r.

Podania o wydanie duplikatów dokumentów szkolnych

W załączniku podanie o wydanie duplikatu

  • legitymacji szkolnej
  • świadectwa szkolnego

Konto Rady Rodziców

Aktualne konto Rady Rodziców

ING BANK ŚLĄSKI

76 1050 1360 1000 0090 3138 8961

 

WPŁATA NA RADĘ RODZICÓW

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA

SZKOŁA

CEL

 

Zagrożenie WZW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że w związku
z zarejestrowaniem na terenie kraju i woj. śląskiego  wzrostu zachowań na WZW typu A wskazane jest przypomnienie właściwych zasad higieny, w tym w szczególności mycia rąk.

Poniższe informacje obrazują właściwe zachowanie higieny.

Dopalacze-informacje o szkodliwości

DOPALACZE

 

Co to są dopalacze?

„Dopalacz” to termin nie posiadający charakteru naukowego. Używa się go potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się wcześniej na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Fakty i mity o dopalaczach

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej