Dopalacze-Wypalacze

Dopalacze Wypalacze "środki zastępcze"

Z danych Raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie środków zastępczych  z 2013 r., wynika, iż mimo marginalizowania roli sklepów oferujących „nowe narkotyki” zgodnie z ustawą o Przeciwdziałaniu Narkomanii, która zabrania w Polsce wytwarzania, sprzedaży i reklamy wszelkich środków zastępczych, problem ich dostępności nadal istnieje.

Ze względu na obserwowanie niezwykle niepokojącego zjawiska nadmiernego korzystania z dopalaczy przez młodzież, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny od 2010 roku prowadzi systematycznie wzmożone działania edukacyjne pod hasłem „Dopalacze - Wypalacze - „środki zastępcze”.

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

 

Szkoła uczestniczy w akcji pod patronatem Sanepidu  nt. Dopalacze-Wypalacze "Środki zastępcze",

zachęcamy do zapoznania się materiałami edukacyjnymi dostępnymi na stronie:

http://www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl/index.php?page=materialy-edukacyjne-10

Dopalacze-Wypalacze „środki zastępcze”

http://www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl/index.php?page=dopalacze-wypalacze-srodki-zastepcze