Dni Otwarte

Zapraszamy na dni otwarte do placówek CKZiU zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

DNI OTWARTE

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu

NAZWA SZKOŁY

TERMIN DNI OTWARTYCH

 

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Szkoła Branżowa I stopnia nr 2

 

ul. Braci Mieroszewskich 42, Sosnowiec

 

28 kwietnia 2018r. (sobota)

1000-1300

7 maja 2018r. (poniedziałek)

900 -1730

6 czerwca 2018r. (środa)

1300- 1800

 

Szkoła Branżowa I stopnia

 

ul. Szymanowskiego 3b, Sosnowiec

26 kwietnia2018r.(czwartek)

1000-1300

27 kwietnia2018r. (piątek)

1000-1300

 

 

Technikum nr 4 Transportowe

 

ul. Kilińskiego 31, Sosnowiec

 

6 kwietnia2018r. (piątek)

1300 -1800

7 kwietnia2018r. (sobota)

1000-1300

28 kwietnia2018r. (sobota)

1000-1300

 

Technikum nr 5 Samochodowo- Mechatroniczne

Szkoła Branżowa I stopnia

Samochodowo- Mechatroniczna

 

ul. Kilińskiego 25, Sosnowiec

 

 

27 kwietnia2018r. (piątek)

1200-1800

28 kwietnia2018r. (sobota)

900-1300

 

 

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki
 i Środowiska

 

ul. Legionów 9, Sosnowiec

 

27 kwietnia2018. (piątek)

1300-1800

28 kwietnia2018. (sobota)

900-1300

15 maj 2018. (wtorek)

1300-1800