III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

Województwo Śląskie
oraz
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

zapraszają na

III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego

4 – 6 października 2018 r.
Sosnowiec

Cel:

  • przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i ścieżki kształcenia,
  • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • promocja szkolnictwa zawodowego,
  • prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców,
  • prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Adresaci:

DZIEŃ I - 4 października – nauczyciele, doradcy zawodowi (zapisy online),

DZIEŃ II - 5 października – zorganizowane grupy szkolne z klas 7 i 8 szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych – 10-osobowe grupy wraz z nauczycielem opiekunem – nauczyciel zapisując się na warsztaty deklaruje udział wraz z 10-osobową grupą uczniów; zapisanie się na jeden wybrany warsztat jest równoznaczne z zapisaniem się na całą konferencję w tym dniu: część wykładowa, warsztaty zawodoznawcze, warsztaty z doradcą zawodowym – zgodnie z harmonogramem dla danej lokalizacji (zapisy wyłącznie online),

DZIEŃ III – 6 października – uczniowie, rodzice, nauczyciele, doradcy zawodowi (wstęp wolny).

więcej informacji na stronie:

https://www.metis.pl/content/view/3044/1/

HARMONOGRAM

III Forum Doradztwa Zawodowego

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

CZWARTEK- 4.10

WARSZTATY DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I NAUCZYCIELI 

Technikum nr 4 Transportowe, ul. Kilińskiego 31, Sosnowiec

13.00 -  Rejestracja uczestników

14.00 - Powitanie uczestników warsztatów w Technikum nr 4 Transportowym  przez Pana dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Jacka Górskiego, Panią dyrektor Metis  Bożenę Bucką

14.20 - Prezentacja oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

14.40 - 16.40/17.00- warsztaty dla uczestników według tematyki zaproponowanej przez Metis

PIĄTEK - 5.10

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Technikum nr 4 Transportowe, ul. Kilińskiego 31, Sosnowiec

8.30 - 9.00 - Rejestracja grup uczestników

9.00 - Rozpoczęcie,powitanie przez wicedyrektora szkoły

9.10 -9. 30 -  Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły

Harmonogram warsztatów w Technikum nr 4 Transportowym

Gr.1

„Pociąg do przyszłości”

Gr. 2

„Przygoda na lotnisku”

Gr.3

„Ze spedytorem zakręcisz swej kariery kołem”

Gr.4

„Porty i terminale poznasz z nami doskonale”

Gr. 5

„Panie pilocie- dziura w samolocie!”

9.40-10.25

Warsztaty zawodowe

sala 38

9.40-11.10

Warsztaty z doradztwa zawodowego

sala 32

9.40-10.25

Warsztaty zawodowe

sala 45

9.40-11.10

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Sala 50

9.40-10.25

Warsztaty zawodowe

warsztaty szkolne w T5

10.25- 11.10

Spacer po szkole

11.10- 11.40

Spacer po szkole

10.25- 11.10

Spacer po szkole

11.10- 11.40

Spacer po szkole

10.25- 11.10

Spacer po szkole

11.10- 12.40

Warsztaty z doradztwa zawodowego

sala 32

11.40- 12.25

Warsztaty zawodowe

 sala 211

 

11.10- 12.40

Warsztaty z doradztwa zawodowego

sala 50

11.40- 12.25

Warsztaty zawodowe

 sala 114

 

11.10- 12.40

Warsztaty z doradztwa zawodowego

sala 42

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Technikum nr 2  Architektoniczno- Budowlane – ul. Braci Mieroszewskich 42, Sosnowiec

8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 – Przywitanie uczestników przez wicedyrektora szkoły

9.15 – 10.00 – warsztaty
- Komputerowe projektowanie ogrodów, sala.48
- Kreatywny budowlaniec – zajęcia plastyczne, sala 52
- Zostań bohaterem swojego domu – malowanie, tapetowanie, mozaiki – warsztaty szkolne sala nr 5
-  Zajęcia dla instalatora ( zgrzewanie) – warsztaty szkolne

9.15 – 10.30 - Zajęcia z doradcą zawodowym , sala 31
- grupa florystyczna
- grupa gastronomiczna
- grupa sprzedawców

10.45 – 11.30 – warsztaty
- Zajęcia florystyczne – warsztaty szkolne
- Gotuj jak Magda Gesler -  Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Szymanowskiego 3b
- Bądź jak Wokulski – sprzedawca – warsztaty szkolne przy ulicy Braci Mieroszewskich 42

10.30 – 12.00 - Zajęcia z doradcą zawodowym ,sala nr 4 warsztaty szkolne
- grupa budowlana

10.30 – 12.00-  Zajęcia z doradcą zawodowym , sala 31
- grupa architektury krajobrazu ( komputerowe projektowanie ogrodów)
- grupa instalatora ( zgrzewanie)
 

 

SOBOTA - 06.10.2018

10.00- 13.00 –„ Dzień otwarty” w każdej szkole CKZiUwedług programu przygotowanego przez szkołę

 

PIĄTEK - 5.10

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska

8.30 - 9.00 - Rejestracja grup uczestników

9.00 - Rozpoczęcie,powitanie przez wicedyrektora szkoły

9.10 -9.25 -  Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły

Harmonogram warsztatów w Technikum nr 6

zawód

Godzina/sala

grupa

warsztat

 

 

 

Technik logistyk

9.30 – 11.00

Sala 111

1

Zapakuj paletę i  w drogę!

 

9.30-11.00

Sala 28

2

Zajęcia z doradcą zawodowym

11.15-12.45

Sala 111

2

Zapakuj paletę i  w drogę!

 

11.15-12.45

Sala 28

1

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

9.30 – 11.00

Sala 208

1

Butony, breloczki – reklamowe widoczki.

9.30-11.00

Sala 28

2

Zajęcia z doradcą zawodowym

11.15-12.45

Sala 208

2

Butony, breloczki – reklamowe widoczki.

11.15-12.45

Sala 28

1

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

Technik analityk

9.30 – 11.00

Sala 301

1

Ocet – związek chemiczny w twojej kuchni.

9.30-11.00

Sala 28

2

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

Technik elektryk

9.30 – 11.00

Sala 201

1

Migające lampki i przekaźnik czasowy w akcji.

9.30-11.00

Sala 28

2

Zajęcia z doradcą zawodowym

 

 

SOBOTA - 06.10.2018

10.00- 13.00 –„ Dzień otwarty” w każdej szkole CKZiU według programu przygotowanego przez szkołę

PIĄTEK - 5.10

 

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne,  Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25

8.30 - 9.00 - Rejestracja grup uczestników

9.00 - Rozpoczęcie, powitanie przez wicedyrektora szkoły

9.10 -9.25 -  Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły

Harmonogram warsztatów w Technikum nr 5 Oraz Branżowej Szkole nr 7

 

zawód

Godzina/sala

grupa

warsztat

 

 

 

Technik mechatronik

Technik mechanik

9.30 – 11.00

Sala 25/23/113

1

"Współczesne procesy produkcji" – prezentacja zawodu technik mechatronik

9.30-11.00

Sala 208

2

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

11.15-12.45

Sala 25/23/113

2

"Współczesne procesy produkcji" – prezentacja zawodu technik mechatronik

11.15-12.45

Sala 208

1

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

 

 

Technik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

9.30 – 11.00

Sala 109/warsztaty szkolne

1

"Świat pojazdów elektrycznych" – prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych

9.30-11.00

Sala 208

2

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

11.15-12.45

Sala 109/warsztaty szkolne

2

"Świat pojazdów elektrycznych" – prezentacja zawodu technik pojazdów samochodowych

11.15-12.45

Sala 208

1

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

 

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

9.30 – 11.00

Warsztaty szkolne

1

Tworzywa sztuczne bez tajemnic

9.30-11.00

Sala 208

2

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

11.15-12.45

warsztaty szkolne

2

Tworzywa sztuczne bez tajemnic

11.15-12.45

Sala 208

1

Zajęcia z doradcą zawodowym/zwiedzanie szkoły

 

SOBOTA - 06.10.2018

10.00- 13.00 –„ Dzień otwarty” w każdej szkole CKZiU według programu przygotowanego przez szkołę

Pliki do pobrania: