Kampania Użyj mocy bez przemocy

Nowoczesne perspektywy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konferencja inaugurująca kampanię Użyj mocy bez przemocy

 

W dniu 19.03.2018 r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu odbyła się konferencja pn. „Nowoczesne perspekty­wy przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, która zainaugurowała organizowaną przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia­łania Przemocy w Rodzinie kampanię społeczną pn. „Użyj mocy bez przemocy”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej Miasta Sosnowca, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25,Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Honorowy Patronat objął Biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej oraz Arkadiusz Chęciński Prezydent Sosnowca, patronat medialny Telewizja Polska S.A oddział w Katowicach, Twoje Zagłębie, Wiadomości Zagłębia, Kurier Miejski.

Przybyłych na  konferencję w imieniu organizatorów przywitał Jacek Górski Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Uroczystego otwarcia dokonała Wiceprezydent Miasta Anna Jedynak.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli przedstawiciele różnych środowisk w tym posłowie na Sejm Barbara Chrobak i Paweł Bańkowski, przedstawiciele Samorządu, Urzędu Miasta, Sądu, Policji, środowisk sportowych oraz różnych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. W konferencji uczestniczyli także dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy sosnowieckich szkół i przedszkoli.

Rolę ekspertów pełnili przedstawiciele podmiotów zajmujących się problematyką przemocy: Rafał Buras sierżant sztabowy z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, Bożena Kowalska Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sosnowcu, Agnieszka Sekunda Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Dorota Szewczyk Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, Marzena Hajdecka psycholog reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  Sosnowcu  ul. Kilińskiego 25.

W pierwszej części konferencji eksperci przedstawili problematykę przemocy w rodzinie, zwłaszcza w odniesieniu do dziecka. Zostały także zaprezentowane założenia i główne działania w ramach kampanii „Użyj mocy bez przemocy”. W otwartej części dzięki pytaniom poseł Barbary Chrobak bardziej wnikliwej analizie poddano zapisy w „Niebieskiej Karcie” oraz formy i metody działań kuratorów sądowych. Mimo szerokiego spektrum wypowiedzi wszyscy byli zgodni co do potrzeby zintensyfikowania oraz różnorodności działań dotyczących zapobieganiu przemocy.

Muzycznym akcentem konferencji był solowy występ młodej wokalistki Oli Możdżeń, która piosenką „Mam tę moc” z filmu pt. Kraina lodu i przebojem Krystyny Prońko „Jesteś lekiem na całe zło”wprowadziła uczestników w klimat kampanii „Użyj mocy bez przemocy”.

Całości dopełniło spotkanie przy kawie i herbacie, które już w mniej oficjalnej formule stało się okazją do dalszej wymiany poglądów i opinii. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że sama konferencja i zaproponowane podczas niej rozwiązania będą impulsem dla dalszych działań nie tylko na poziomie miejskim, ale także w środowiskach lokalnych.

 

Roman Bodzioch

tel. 505557616

r.bodzioch@interia.pl

 

Galeria zdjęć: