Konferencja doradców zawodowych w CKZiU

Nasze Centrum było organizatorem konferencji dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas konferencji pan dyrektor Jacek Górki przedstawił ofertę edukacyjną Centrum oraz przedstawił osiągnięcia szkoły. Pani wicedyrektor Ewa Bartosińska przedstawiła projekty realizowane w CKZiU. Nowości w kształceniu zawodowym zaprezentował pan wicedyrektor Zbigniew Zalas.  Pani wicedyrektor Elżbieta Wojtas przedstawiła ofertę kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Pani Barbara Dudzicz zaprezentowała warunki kształcenia w klasach wielozawodowych.Zasoby wspomagające organizację i realizację doradztwa w systemie oświaty przedstawiła pani Dorota Zalas- doradca zawodowy w CKZiU. Podczas spotkania doradcy uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych, których tematem było” Wyznaczanie celów” . Warsztaty prowadziła pani Dorota Zalas. W konferencji uczestniczyli także doradcy z Sosnowca,Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Katowic.

Galeria zdjęć: