„Ojczyzną moją jest muzyka”…

 

Uczennica CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska otrzymała wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Wokalno – Recytatorskim Poezji K. I. Gałczyńskiegoorganizowanym w Warszawie. W kategorii: recytacja –szkoły ponadgimnazjalne przyznano tylko dwie nagrody – przekazała polonistka Bożena Fulas, sprawująca nadzór merytoryczny nad uczennicą kl. II p- Kariną Gardeło. Na uroczystym rozdaniu nagród obecna była córka poety p. Kira Gałczyńska.

Gratulujemy!

Galeria zdjęć: