PODWÓJNY SUKCES UCZNIÓW Z „KILIŃSKIEGO”

W Ogólnopolskim Konkursie: „NIEPODLEGŁA. Tradycja i współczesność”, zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, uczniowie Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego CKZiU zdobyli dwa drugie miejsca w dwóch różnych kategoriach. Jury nagrodziło esej: Czym jest niepodległość? autorstwa WERONIKI KAROŃ z klasy IV ST oraz prezentację multimedialną: Niepodległość w świadomości młodych autorstwa KACPRA NOGAJA z klasy III ST.  Nagrodzone prace konkursowe uczniowie przygotowali pod kierunkiem opiekuna Klubu Inspiracji Twórczej, Pani Cecylii Bielnik.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11. grudnia 2017 roku w Muzeum Niepodległości  w Warszawie.

GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów.