Projekt edukacyjny w Centrum Kształcenia Zawodowego iUstawicznego

24 kwietnia 2017 r. w ramach projektu edukacyjnego Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości, który jest realizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie oraz Fundację Edukacji Przedsiębiorczej w murach CKZiU przy Legionów 9 odbyła się debata na temat planowania przyszłości finansowej młodzieży. Wzięło w niej udział ponad 75 uczniów sosnowieckich szkół, w tym Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska, Technikum nr 5 Samochodowo –Mechatronicznego, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Technikum nr 4 Transportowego.
Debata miała służyć wzrostowi wiedzy i umiejętności wśród młodzieży w zakresie planowania przyszłości finansowej. Pan Arkadiusz Wawreczko z GWSP rozmawiał z uczniami o kilku kluczowych kwestiach dotyczących ich przyszłości zawodowej i finansowej- przekazała organizatorka spotkania p. Bożena Fulas.
W trakcie spotkania zastanawiano się m.in. nad tym:
- czym, dla uczestników debaty jest planowanie przyszłości finansowej i na
- jakich aspektów życia dotyczy planowanie przyszłości finansowej

- czy planowanie przyszłości finansowej jest umiejętnością ważną z punktu widzenia młodego człowieka i jeśli tak, to dlaczego;
- jakie korzyści wynikają z planowania przyszłości finansowej i jednocześnie, jakie zagrożenia  niesie brak posiadania planu finansowego w bliższej i dalszej perspektywie czasowej;- na co należy zwracać uwagę przy planowaniu przyszłości finansowej

- co może nam pomóc w planowaniu przyszłości finansowej?

Spotkanie zakończyło się konstruktywnymi wnioskami przedstawionymi przez młodzież.

Materiał filmowy z debaty

Galeria zdjęć: