ZWYCIĘSTWO NAUCZYCIELI Z „KILIŃSKIEGO”

Nauczyciele  z Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7 CKZiU  w Sosnowcu odnieśli spektakularny sukces. Pani Cecylia Bielnik, nauczyciel języka polskiego i Pan Michał Janoszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu pokonali innych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski i zwyciężyli  w kategorii: uroczystość  w Ogólnopolskim Konkursie dla nauczycieli „MOJA NIEPODLEGŁA” na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości z okazji setnej rocznicy tego ważnego dla Polski i Polaków wydarzenia. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a głównym Organizatorem Konkursu był Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie.  W skład 15. osobowego Jury Konkursu weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów IPN z siedzibami w dużych, polskich miastach oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zwycięstwo w tym prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie zapewnił nauczycielom z „Kilińskiego” oryginalny pomysł na uroczystość o charakterze lekcji otwartej (forma uroczystej akademii) opartej na realizacji scenariusza małej formy teatralnej: „Polska to jest wielka rzecz” autorstwa Pani Cecylii Bielnik oraz integralnie złączonej ze scenariuszem prezentacji multimedialnej autorstwa Pana Michała Janoszki. Zwycięska praca konkursowa zawierała również obszerną obudowę merytoryczną. 

Na konkurs wpłynęło 139 scenariuszy. Jury oceniało prace konkursowe pod względem poprawności merytorycznej, zastosowania nowoczesnych metod nauczania, atrakcyjności i oryginalności. Informację o zwycięstwie scenariusza uroczystości: „Polska to jest wielka rzecz” autorstwa Pani Cecylii Bielnik i Pana Michała Janoszki wraz z gratulacjami przekazał nauczycielom Przewodniczący Jury, będący jednocześnie Naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Szczecinie, Pan Grzegorz Czapski. Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana jest na listopad 2018 roku. Organizatorzy Konkursu już wkrótce przekażą informacje o dokładnym terminie i miejscu uroczystej gali.

Sukces nauczycieli z Technikum Nr 5 Samochodowo - Mechatronicznego i ZSZ Nr 7 CKZiU w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 buduje pozytywny wizerunek szkoły w całej Polsce oraz promuje Sosnowiec i region śląsko - dąbrowski. Nasi nauczyciele są bowiem jedynymi uczestnikami Konkursu z regionu śląsko-dąbrowskiego, którzy znaleźli się w gronie zwycięzców i dotyczy to nie tylko nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, ale także nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Dołączamy się do gratulacji i życzymy kolejnych sukcesów twórczych.