1BZ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:15- 8:00          
1 8:00- 8:45     OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
KZ-2/3 HN 23 j.angielski-1/2 Ja 208
2 8:50- 9:35 informatyka-1/3 Sj 23   OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
budowa poj.-1/3 108
PKM-2/3 TB 5
religia Kr 13
3 9:40-10:25 wf Sj Duża gimn 2 bez. i h. pr-2/3 AW 5 OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
matematyka TK 211 religia Kr 13
4 10:40-11:25 historia RM 208 godz.wych Sj Duża gimn 2 OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
NZiPPS-3/3 CY W7
rys. techn.-1/3 108
rys. techn.-2/3 TB 12
KZ-1/3 HN 23
budowa poj.-2/3 103
5 11:30-12:15 matematyka TK 211 j.polski Bi 207 OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
NZiPPS-3/3 CY W7
chemia Sz 114 wf Sj Duża gimn 2
6 12:25-13:10 j.polski Bi 207 biologia GA 114 OiNZiPPS-1/3 ŁA W8
NZiPPS-2/3 BE W10
NZiPPS-3/3 CY W7
fizyka TK 211 wf Sj Duża gimn 2
7 13:15-14:00 UiOŚTD-1/3 108 e_dla_bezp 5 bez. i h. pr-1/3 AW 18
NZiPPS-3/3 CY W7
informatyka-3/3 #i1m 23 PKM-1/3 108
KPS-2/3 BO 12
8 14:05-14:50   j.angielski-1/3 Kj 210
informatyka-2/3 #i2m Duża gimn 2
NZiPPS-3/3 CY W7 etyka #E1 206 KPS-1/2 DZ 13
1el i elek.-2/2 MM 25
9 14:55-15:40     NZiPPS-3/3 CY W7 etyka #E1 206 geografia Kf 18
Obowiązuje od: 23 października 2017
Drukuj plan
wygenerowano 2017-10-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum