Zastępstwa w dniu 27.01.2020 - 29.01.2020
Monika Czypionka / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 DG6 - j.polski, 306,Płatne A. KARWAT    
         
BOŻENA FULAS / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 AP6 - plastyka, 305,Niepł I. JABŁOŃSKA za IV P  
3 1 EP6 - j.polski, 305,Niepł D. SKOWRONEK za IV P  
4 1 BG6 - j.polski, 305,Niepł A. HAPTAŚ za IV P  
5 1 AG6 - j.polski, 305,Niepł T. LABER za IV P  
6 4 P - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
7 2 LE - j.polski, 305,Płatne B. Panuszewska    
8 2 LE - j.polski, 305,Płatne A. KARWAT    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 n3 M. Pałys    
6 n3 J. ŁEBEK    
8 n3 A. Irla-Ubik    
         
ANETA GIL / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 2 G(2) - pod_proj_gra, 208,Płatne D. SKOWRONEK    
6 2 G(2) - pod_proj_gra, 208,Płatne D. SKOWRONEK    
7 3 AG(3) - zp_dr_cyfr., 208,Niepł D. SKOWRONEK złączenie grup  
8 2 G(1) - pod_proj_pub, 208,Niepł A. HAPTAŚ złączenie grup  
9 2 G(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
AGNIESZKA KISIELEWSKA / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 CG6(1) - j.f-n-r-a, 205,Niepł E. KWAŚNY złączenie grup  
6 1 AP6(1) - j.f-n-r-a, 205,Płatne T. BIELSKI    
7 4 P(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
8 4 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
ANNA KRÓL / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 L - u_l_tran, 30,Płatne M. SADOWSKA    
2 1 AG6 - ob_k i kon, 30,Płatne K. STACHOWICZ    
3 1 AP6 - ob_k i kon, 30,Płatne T. LABER    
4 1 AG6 - p_log, 30,Niepł R. Kaczyńska    
5 3 L - l_trans, 30,Płatne J. Krukowska    
6 1 AG6 - ob_k i kon, 30,Niepł L. FOLEJEWSKA złączenie grup  
7 1 AP6 - ob_k i kon, 108,Niepł R. Kaczyńska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 h1 M. Jajkiewicz    
4 n1 T. LABER    
6 sg E. Grobelny    
         
Ewa Nowak / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 1 CP6 - BHP zaw, 105,Płatne T. BIELSKI    
         
MAŁGORZATA REGULEWSKA / 27.01.2020 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 LE(2) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
3 2 LE(2) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
4 2 LE(2) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
5 2 LE(2) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
6 2 LA(3) - zp_o_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
         
Ewa Brachaniec / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 LA(2) - k_p_s i pr_m, 56,Płatne M. SADOWSKA    
3 1 EP6(1) - kpis, 56,Płatne D. Zalas    
4 2 LE(1) - k_p_s i pr_m, 56,Płatne D. Zalas    
5 1 DG6(1) - kpis, 56,Płatne D. Zalas    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 sg B. ŁAKOMY    
         
Monika Czypionka / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 DG6 - j.polski, 306,Płatne A. KARWAT    
4 1 DP6 - j.polski, 305,Płatne B. FULAS    
         
Agnieszka Gałużny / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 BG6 - biologia, 303,Płatne A. Irla-Ubik    
4 1 CP6 - biologia, 303,Płatne A. Irla-Ubik    
         
ANETA GIL / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 1 BG6(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
Magdalena Jajkiewicz / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 francuski(p) kl2 - Uczniowie przychodzą później      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 s0      
         
AGNIESZKA KISIELEWSKA / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 BP6(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 4 P(1) - Uczniowie przychodzą później      
3 4 P(1) - Uczniowie przychodzą później      
4 1 EP6(1) - j.f-n-r-a, 205,Niepł R. Kaczyńska    
5 1 EP6(1) - j.f-n-r-a, 205,Płatne L. FOLEJEWSKA    
6 4 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 4 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 2 LA(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 n2 A. HAPTAŚ    
8 n1 J. Kornafel    
         
Karina Koczwara / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 2 G(2) - Zp proj_publ, 211,Niepł A. HAPTAŚ złączenie grup  
3 2 G(2) - Zp proj_publ, 211,Niepł A. HAPTAŚ złączenie grup  
4 3 EG(3) - Uczniowie przychodzą później      
5 3 EG(3) - Uczniowie przychodzą później      
6 3 EG(3) - Uczniowie przychodzą później      
7 3 AG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 3 AG(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 n2 M. BAŃKA    
8 n2 K. Starosta    
         
ANNA KRÓL / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 AP6 - p_log, 30,Płatne I. JABŁOŃSKA    
4 1 AG6 - p_log, 30,Płatne I. JABŁOŃSKA    
5 1 AP6 - ob_k i kon, 30,Niepł U. MALCZEWSKA    
6 3 L - Uczniowie zwolnieni do domu      
7 3 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
8 3 L(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
MAŁGORZATA REGULEWSKA / 28.01.2020 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 LA(3) - Zastępstwo      
4 2 LA(3) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
6 2 LE(2) - zp_o_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
7 2 LE(2) - zp_o_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
8 2 LE(2) - zp_pr_mag, 110,Płatne M. SADOWSKA    
         
Ewa Brachaniec / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 AG(2) - k_p_s i pr_m, 56,Płatne M. SADOWSKA    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 s0 E. Grobelny    
         
Monika Czypionka / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 1 DP6 - j.polski, 305,Płatne B. FULAS    
         
Agnieszka Gałużny / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 1 EP6 - biologia, 303,Płatne A. Irla-Ubik    
6 1 CG6 - biologia, 303,Płatne A. Irla-Ubik    
7 1 DG6 - biologia, 303,Płatne A. Irla-Ubik    
         
AGNIESZKA KISIELEWSKA / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 AL(1) - Uczniowie przychodzą później      
2 4 AL(1) - Uczniowie przychodzą później      
3 4 AL(1) - Uczniowie przychodzą później      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 n1 T. LABER    
2 n2 A. GIL    
         
ANNA KRÓL / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 LE(2) - Uczniowie przychodzą później      
3 2 LE(2) - g_mag, 105,Płatne B. FULAS    
4 3 L(1) - zp_pr_m-sp, 5,Płatne A. HAPTAŚ    
5 3 L(1) - zp_pr_m-sp, 5,Niepł R. Kaczyńska    
         
MAŁGORZATA REGULEWSKA / 29.01.2020 środa
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 2 LE(2) - zp_o_pr_mag, 101,Niepł L. FOLEJEWSKA złączenie grup  
7 2 LE(2) - zp_o_pr_mag, 101,Niepł L. FOLEJEWSKA złączenie grup  
8 2 LE(2) - zp_o_pr_mag, 101,Niepł L. FOLEJEWSKA złączenie grup  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN