Technik hutnik

Strona główna >> Node >> Technik hutnik

TECHNIK HUTNIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy otworzyć nowy typ szkoły Technik hutnik. W związku  z całkowitym brakiem szkół tego typu w naszym rejonie, oraz sygnałach z zakładów z branży hutniczej o możliwości współpracy w kształceniu uczniów postanowiliśmy od nowego roku szkolnego otworzyć  kierunek- technik hutnik.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Hutnik noże zajmować się otrzymywaniem stal z surowców (stanowisko technologa). Jego zadaniem jest opracowanie sposobu uzyskania stali posiadającej określone właściwości, zależnie od przeznaczenia. Opracowuje technologie uzyskania odpowiedniego gatunku stali w oparciu o polskie normy hutnicze. Sporządza kartę technologiczna, czyli ustala przepis na otrzymanie ciekłej stali. Nadzoruje przebieg procesu technologicznego, udziela wskazówek pracownikom produkującym stal i oddaje próbki z wytopu do analizy laboratoryjnej, aby sprawdzić czy stal ma odpowiednia jakość.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania i przetwarzania rud, wytwarzania, rafinacji i odlewania metali oraz w metalurgii proszków;
  • wykonywanie wyrobów metodami obróbki plastycznej na gorąco i na zimno oraz metalurgii proszków;
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej procesów metalurgicznych, obróbki plastycznej oraz metalurgii proszków;
  • prowadzenie kontroli jakości wyrobów zgodnie z wymogami zamówień i procedur zapewnienia jakości;
  • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.07. Użytkowanie maszyn i urządzeń hutmiczych

MG.38. Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Hutnik jest zawodem związanym z otrzymywaniem stali z rud i złomu oraz przeróbką plastyczna w walcowniach i kuźniach na półwyroby i wyroby gotowe. Praca odbywa się w zakładzie metalurgicznym, w którym wytapia się metale, uzyskuje stopy oraz poddaje się obróbce plastycznej, nadając im odpowiedni kształt. Absolwenci mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach zawodowych

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK HUTNIK w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w budynku na ul. Kilińskiego 25