Technik pojazdów samochodowych

Strona główna >> Node >> Technik pojazdów samochodowych

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT B

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Technik pojazdów samochodowych to kierunek dla młodych ludzi, który ma ich przygotować do pracy w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji. Kształci specjalistów z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, metod nowoczesnej diagnostyki komputerowej oraz zaawansowanych systemów elektroniki pojazdowej. W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi: L’emir-Autoryzowany dealer firmy Peugeot, Tandem-Renault Będzin, Norauto Sosnowiec, Autokopex Katowice, Opel Środula. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia diagnostyczno-kontrolne wraz z bogatym-ćwiczebnym parkiem samochodowym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie a następnie wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i urządzeń.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych
  • prowadzenie usług motoryzacyjnych
  • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
  • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie co roku biorą udział w stażach zawodowych w ramach programu Erasmus +. Są to wyjazdy międzynarodowe w czasie których kształcą się z godnie z nauczynamym zawodem.

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwenci tego typu szkoły mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub studiach wyższych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25