Technik transportu kolejowego

Strona główna >> Node >> Technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Zauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transportu kolejowego, do którego  w znacznym stopniu przyczyniły się środki pozyskane z Unii Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu. Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedzialności za ludzi     i przewożone mienie klientów. Jednak zanim podejmie samodzielną  i odpowiedzialną pracę, musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej.

ZADANIA ZAWODOWE:

Technik transportu kolejowego odpowiedzialny jest za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Wykorzystując urządzenia sterowania ruchem kolejowym  i prowadząc dokumentację techniczno- ruchową może sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu. Ponadto w swoim miejscu pracy technik transportu musi być otwarty na stosowanie ciągle udoskonalanych procedur zawodowych. U podstaw tych umiejętności zasadza się wiedza z zakresu:

  • Prawa i przepisów kolejowych krajowych i europejskich;
  • Obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
  • Budowy taboru kolejowego;
  • Infrastruktury kolejowej.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • Organizacja ruchu kolejowego;
  • Bezpieczne prowadzenie pociągów na stacjach i przyległych szlakach;
  • Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

 

W RAMACH ZAWODU UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie uczestniczą w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  • Leonardo da Vinci

Zainwestuj w swoją przyszłość

Wiedza i umiejętności gwarancją lepszej pracy

  • Europejski Fundusz Społeczny

Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start!

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA:

Możliwości zatrudnienia: Technik transportu kolejowego, zajmujący się organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych, może być zatrudniony u pracodawców grupy PKP i u przewoźników kolejowych. Absolwenci tego kierunku są mile widziani nie tylko u głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ale też w kolejach piaskowych i na licznych bocznicach. Ponadto technicy transportu kolejowego znajdują zatrudnienie u licznych przewoźników kolejowych. 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO  W TECHNIKUM NR 4, W BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 31