Mechanik pojazdów samochodowych

Strona główna >> Node >> Mechanik pojazdów samochodowych

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym powodzeniem,  jest –realizowany w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej- mechanik pojazdów samochodowych. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności potrzebnych do wykonywania, w przyszłości zawodu, mechanika samochodowego.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych;
 • diagnozowania pojazdów samochodowych;
 • naprawiania pojazdów samochodowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W wyniku procesu kształcenia absolwent powinien potrafić:

 • dobierać i stosować metody diagnozowania usterek i sposobów weryfikacji uszkodzonych elementów pojazdów samochodowych,
 • dobierać i posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi oraz urządzeniami diagnostycznymi dla pojazdów samochodowych.
 • posługiwać się instrukcjami obsługi i naprawy, wynikami badań stanu technicznego pojazdów, katalogami, poradnikami i inną literaturą techniczną pojazdów samochodowych,
 • dobierać i stosować metody naprawy pojazdów samochodowych ze względu na zakres i koszty,
 • wykonać obsługę i naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdów samochodowych,
 • ocenić stan techniczny pojazdów samochodowych po wykonaniu czynności obsługowo-naprawczych,
 • wykonać czynności obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych zgodnie z przepisami bhp ppoż. i ochrony środowiska.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 • Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych, udział w projekcie-„Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Na rynku pracy, cały czas istnieje zapotrzebowanie na mechaników samochodowych. Wiele Firm z branży motoryzacyjnej, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego, zgłasza chęć przyjęcia do pracy naszych absolwentów, oferując im atrakcyjne warunki  do dalszego rozwoju i doskonalenia.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów samochodowych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej w budynku na ul. Kilińskiego 25, w Zasadniczej Szkole Specjalnej w budynku ul. Szymanowskiego 3b oraz  w ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131