Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Strona główna >> Node >> Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Jest to pracownik, który montuje, instaluje oraz zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych,
wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych.
Dzięki współpracy z firmami GEBERIT, REHAU, KOŁO, VIESSMANN uczniowie mogą doskonalić umiejętności praktyczne w ramach szkoleń branżowych.

Zadania i czynności:

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów związane z budową i eksploatacją instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Montuje nowoczesne urządzenia i systemy energii odnawialnej
(pompy ciepła, kolektory słoneczne).

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • analizowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych,
 • wykonywanie robót budowlanych towarzyszące wykonaniu instalacji sanitarnych,
 • montowanie naprawianie i konserwowanie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych
  i  klimatyzacyjnych,
 • budowanie i konserwowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • montowanie instalacji grzewczych centralnego ogrzewania wodnego i parowego oraz ciepłej wody użytkowej,
 • wykonywanie instalacji grzewczych z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi,
 • wykonywanie napraw, konserwacji i regulowanie instalacji sanitarnych,
 • przeprowadzanie kontroli jakość wykonywanych robót,
 • budowanie i konserwowanie studni kopanych i wierconych,
 • montowanie, naprawianie i konserwowanie instalacji z pompą ciepła.

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych, może otworzyć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej.
Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.