Elektryk

Strona główna >> Node >> Elektryk

ELEKTRYK

Jest to robotnik wykwalifikowany zajmujący się montażem i naprawą instalacji elektrycznych, a następnie czuwa
nad ich poprawną pracą. Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów
w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.

Zadania i czynności:

Elektryk wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne, konserwacje i remonty, dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych. Dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń. Obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi, wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne
w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów. Eksploatuje urządzenia ochrony odgromowej i środki ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

  • projektowanie prostych układów elektrycznych,
  • wykonywanie instalacji elektrycznej i elektronicznej,
  • diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
  • lokalizowanie uszkodzeń,
  • dokonywanie napraw,
  • organizowanie i wykonywanie  prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych,
  • obsługiwanie komputera typu PC, Mac,
  • dokonywanie napraw urządzeń zasilanych prądem, 
  • posługiwanie się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy, 
  • instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych.

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia dla zawodu Technik elektryk

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  w Branżowej Szkole I Stopnia  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25,