Dekarz

Strona główna >> Node >> Dekarz

DEKARZ Z ELEMENTAMI ALPINISTYKI   

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych  robotników specjalizujących
się w wykonywaniu pokryć dachowych, konserwacji, naprawie oraz montażu urządzeń służących do odprowadzenia wody z powierzchni dachów. Nowoczesne techniki stosowane w budownictwie wymagają również wiedzy na temat montażu okien dachowych, włazów i świetlików oraz podkładów pod pokrycia dachowe.
Współpraca z firmą FAKRO – wiodącym w Polsce producentem okien dachowych - oraz Śląskim Stowarzyszeniem Dekarzy umożliwia doskonalenie umiejętności praktycznych w ramach szkoleń branżowych. Oferujemy, w trakcie nauki, bezpłatne kursy wspinaczkowe – profesjonalne szkolenia dające uprawnienia do prac wysokościowych.

Zadania i czynności:

Dekarz wykonuje jeden z ważniejszych elementów budowli, jakim jest pokrycie dachu. Dziełem dekarza jest poszycie – a więc ta najważniejsza część dachu, która bezpośrednio chroni budowlę przed wpływami atmosferycznymi.
Do zadań dekarza należy również montaż elementów do odprowadzania wody czyli rynny i rury spustowe.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia :

  • rozróżnianie i dobieranie materiałów budowlanych stosowanych w robotach dekarskich, 
    posługiwanie się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót dekarskich ,
  • czytanie dokumentacji technicznej, w szczególności rysunków niezbędnych dla przygotowania i realizacji robót dekarskich,
  • sporządzanie szkiców roboczych,
  • wykonywanie pokryć dachowych z różnorodnych materiałów dekarskich,
  • wykonywanie  robót pomocniczych: ciesielskich, murarskich, tynkarskich,
  • wykonywanie przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych w robotach dekarskich, sporządzanie zapotrzebowania i rozliczenia materiałowego ,
  • sporządzanie umowy o wykonanie  robót dekarskich, posługiwanie się nowoczesną techniką komputerową.

Ścieżka kariery zawodowej absolwent:

 Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony w małych i średnich firmach budowlanych
oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych wykonujących roboty dekarskie, otworzyć
własną działalność gospodarczą. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.