Elektromechanik

Strona główna >> Node >> Elektromechanik

ELEKTROMECHANIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Elektromechanik wykonuje prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze i remontowe aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w zakładzie rzemieślniczym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem elektromechanika jest:

·         montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

·         ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów

·         montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         rozpoznać i określić przeznaczenie maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy

·         rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy

·         odczytać i sporządzić rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych

·         zlokalizować typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych

·         wykonać pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji

·         wykonać wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych

·         sprawdzić działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent znajdzie pracę w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia, zakładach usługowych, naprawiających maszyny i sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

·         Może prowadzić własną działalność gospodarczą

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK W ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131