Ślusarz

Strona główna >> Node >> Ślusarz

ŚLUSARZ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

ŚLUSARZ jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń,
 • naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
 • wykonywania połączeń,
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

Zajęcia prowadzone z przedmiotów zawodowych realizowane są w dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych na warsztatach szkolnych. Pozwolą uczniowi zdobyć umiejętności związane z:

 • posługiwaniem się  dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami
 • technicznymi,
 • czytać i interpretować rysunki wykonawcze i złożeniowe,
 • wykonywać szkice prostych części maszyn i mechanizmów,
 • użytkować zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji: obrabiarki właściwe
 • operacjom ślusarskim, narzędzia i przyrządy ślusarskie,
 • wykonywać operacje obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywać proste operacje obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania

i lutowania,

 • wykonywać operacje montażowe i demontażowe maszyn, urządzeń, instalacji

oraz mechanizmów,

 • stosować  techniki pomiarowe  zgodnie z przeznaczeniem
 • wykorzystywać techniki komputerowe w praktyce warsztatowej,

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik mechanik

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE ŚLUSARZ  w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej w budynku na ul. Kilińskiego 25 oraz  w ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131