Monter mechatronik

Strona główna >> Node >> Monter mechatronik

MONTER-MECHATRONIK

 

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Monter mechatronik jest specjalista którego zadania zawodowe polegają na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Może też być brygadzistą, ale wówczas praca na tym stanowisku wymaga umiejętności związanych z pracą zespołową i umiejętnością kierowania zespołem ludzi, komunikowania się, oraz podejmowania szybkich i trafnych decyzji i podzielności uwagi

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W ramach prowadzonych zajęć, uczymy MONTAŻU I DEMONTAŻU MASZYN oraz ich naprawy. Do dyspozycji uczniów są pracownie komputerowe, w których uczą się  wykorzystania technologii informatycznych w życiu oraz w pracy.

Przygotowujemy uczniów w zakresie budowy, technologii montażu, naprawy i obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

EE.02. Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Monter mechatronik może wykonywać prace na stanowisku operatora, diagnosty i konserwatora urządzeń i systemów mechatronicznych, oraz operatora maszyn manipulacyjnych. Jego praca odbywa się głównie w dobrze wyposażonych, estetycznych warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik mechatronik

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK  w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej w budynku na ul. Kilińskiego 25