Doradztwo zawodowe

Strona główna >> Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

Na poniższych stronach znajdziesz informacje, które pomogą ci w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania  ścieżki kariery.

http://www.koweziu.edu.pl/index2.php?id=strefa_ucznia – tu znajdziesz informacje pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodów oraz ścieżek kariery.

http://www.koweziu.edu.pl/index2.php?id=strefa_ucznia_filmy – tu najdziesz filmy i spoty, które pokazują jak ważne są trafne wybory i przemyślane decyzje, ale także determinacja w spełnianiu marzeń oraz konsekwencja w działaniu. Pokazują także kto może Cię w tym wspierać.

Jeśli swoją przyszłość wiążesz  z pracą w  służbach mundurowych na poniższych stronach znajdziesz ważne informacje.

 

Na poniższych stronach znajdziesz informacje dotyczące kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.

www.perspektywy.pl

www.pomaturze.pl

www.szkoly.info.pl

 http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

 

Na poniższych stronach znajdziesz informacje dotyczące rozwijania własnej przedsiębiorczości.

TRUDNO DZIŚ WSKAZAC ZAWODY OKREŚLANE JAKO ZAWODY PRZYSZŁOSCI TZN TE , W KTÓRCH

Aby znaleźć pracę trzeba pamiętać, że Szukanie pracy to także praca.

 W praktyce oznacz to, że nie wystarczy raz w tygodniu przeglądnąć gazetę z ogłoszeniami i wysłać kilka CV. Na szukanie pracy należy poświecić kilka godzin dziennie.

Pamiętaj:

 • Codziennie sprawdzaj swoją skrzynkę mailowa,
 • Przeglądaj oferty portali internetowych poświęconych pracy,
 • Uczestnicz w spotkaniach z pracodawcami, w targach pracy,
 • Codziennie sprawdzaj oferty Powiatowego i Wojewódzkiego urzędu pracy,
 • Rozmawiaj o tym, jakiej pracy szukasz ze znajomymi, sąsiadami, rodziną

 

GDZIE SZUKAC PRACY?

 

Oto niektóre z aktywnych metod poszukiwania pracy

 • Internet (portale, strony internetowe firm),
 • Prasa np. Gazeta Wyborcza- poniedziałkowy dodatek Praca, Dziennik Zachodni, Jarmark,
 • Urząd Pracy,
 • Znajomi, rodzina, kontakty,
 • Targi pracy,
 • Kiermasze ofert pracy organizowane w CKZIU,
 • Agencje zatrudnienia np. Adecco, Manpower,
 • Zamieść własne ogłoszenie w prasie,
 • Czytaj ogłoszenia na tablicach ogłoszeń,
 • Czytaj oferty pracy na stronie Młodzieżowego Biura Pracy przy OHP,
 • Postaraj się o bezpośredni kontakt  z pracodawcą.

 

Źródło:

„Przewodnik po karierze”, Biuro karier ATH

CZYM JEST LIST MOTYWACYJNY?

 

List motywacyjny jest listem kandydata do pracy skierowanym do potencjalnego pracodawcy. Nie jest powtórzeniem życiorysu zawodowego

(CV). Jego zadaniem jest uwypuklenie pewnych cech, doświadczeń, umiejętności kandydata oraz uzasadnienie, dlaczego to on powinien

być przyjęty do pracy.

 

Twój list motywacyjny musi odpowiadać następujące pytania :

 

– dlaczego chciałbyś/chciałabyś pracować w danej firmie, na danym stanowisku?

– dlaczego to Ciebie pracodawca powinien wybrać?

– jak firma skorzysta przyjmując Ciebie do pracy?

 

List motywacyjny powinien:

– być krótki i zajmować od połowy do jednej strony A4

– być napisany czytelną czcionką, bez ozdobników — na przykład Times New Roman, Arial, Verdana, wielkości 10 –12

– być wydrukowany na papierze białym, dobrej jakości (nie stosuje się papierów ozdobnych)

– posiadać wyraźnie zaznaczone akapity (3 lub 4)

– być przekonywujący

– uzasadniać, dlaczego to Ty masz zostać zatrudniony

– być skierowany do określonego adresata

– być podpisany

– zawierać prośbę o spotkanie

 

List motywacyjny nie powinien:

 

– powielać informacji zawartych w CV

– zawierać skrótów, wyrażeń potocznych, sloganów

– nie może zawierać błędów ortograficznych, logicznych, stylistycznych

– być pisany wymyślną czcionką, nawet kursywą

– być dłuższy niż 1 strona A4

– zawierać negatywnych opinii o byłym pracodawcy

– brzmieć w sposób arogancki i zawierać sformułowań typu: „jestem najlepszy z...”, „Powinniście mnie zatrudnić, bo...”

 

 

Pamiętaj !

List motywacyjny jest pisany do konkretnej osoby — najczęściej jest nią szef działu personalnego, dyrektor, kierownik działu, prezes firmy

(zwykle w przypadku mniejszych firm). W liście zwracamy się do wskazanej osoby — „Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna Pani Kierownik”.

Jeśli nie możemy napisać listu do konkretnej osoby, to w ostateczności możemy skierować go do konkretnego działu (np. Działu Personalnego). Jednak takie rozwiązanie jest mniej eleganckie. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku aplikacji składanej do firmy doradztwa personalnego. Tutaj dopuszczalne jest adresowanie listu bez podania konkretnej osoby.

JAK NAPISAĆ SKUTECZNE CV?

 

Pamiętaj, ze twoje dokumenty aplikacyjne są reklamą kandydata ubiegającego się o pracę.

 

 

Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych:

 • Dokładnie przeczytaj ofertę i określone w niej wymagania,
 • Pisz na komputerze, białym, czystym papierze,
 • Wyróżnij najważniejsze elementy,
 • Pisz tylko prawdę,
 • Nie używaj skrótów,
 • Jeśli oferta napisana jest w języku obcym, w takim samym języku należy przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • Do dokumentów aplikacyjnych nie dołączaj żadnych dyplomów, rekomendacji i innych dokumentów,
 • Nie rozsyłaj dokumentów aplikacyjnych identycznych do różnych pracodawców!
 • Zwracaj uwagę na błędy ortograficzne, interpunkcję, literówki.

JAK POWINIEN BYĆ ZBUDOWANY

 ŻYCIORYS ZAWODOWY?

GŁÓWNE ELEMENTY CV

 

 • Dane personalne (imię, nazwisko,, adres, data urodzenia, telefon kontaktowy, e-mail)
 • Wykształcenie  - podajemy szkoły wyższe i średnie, nie piszemy o szkole podstawowej, gimnazjum,
 • Doświadczenie zawodowe- tak jak wykształceni piszemy w chronologii odwrotnej, od najaktualniejszego,
 • Umiejętności i kwalifikacje podajemy ukończone kursy, znajomość języków obcych, prawo jazdy,
 • Osiągniecia,
 • Zainteresowania,
 • Referencje - podajemy z jakiej firmy i wpisujemy :„ dostępne na życzenie”
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Własnoręczny podpis!

 

 

Pamiętaj! Jeśli nie wiesz co wpisać lub nie masz co wpisać w którymś z pól życiorysu (np. osiągnięcia lub zainteresowania - nie zostawiaj pustego miejsca, po prostu nie pisz w ogóle takiej kategorii, pomiń ją.

 

JAK PRZYGOTOWAC SIĘ DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ?

 

Zanim udasz się na rozmowę kwalifikacyjną, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Co wiesz o firmie i pracy, o którą się ubiegasz?
 • Co wiesz o sobie, swoich mocnych i słabych stronach?
 • Jakie pytania mogą Ci zadać?
 • Czy spełniasz wszystkie wymagania?
 • Jakie pytania chcesz zadać pracodawcy?
 • Jak się ubierzesz?
 • Jak to spotkanie może wyglądać?

 

GDZIE SZUKAĆ  INFORMACJI O FIRMIE?

- w prasie ogólnej o branżowej,

-w  Internecie,

-na targach pracy i targach branżowych,

-w broszurach dotyczących działalności firmy,

-w katalogach branżowych,

-pytając znajomych, którzy w firmie już pracują.

 

WYBIERAJAC SIĘ NA ROZMOWĘ:

- Zabierz ze sobą na spotkanie świadectwa ze szkoły, kopie dyplomów, zaświadczenia o szkoleniach czy opinie innych pracodawców np. ze stażu czy praktyki.

- ubierz się schludnie i odpowiednio do sytuacji (strój oficjalny, nie sportowy)

- bądź punktualny,

-wyłącz telefon komórkowy,

- na pytania odpowiadaj konkretnie i na temat, nie ograniczaj się do odpowiedzi TAK/NIE

- nie bój się zadawać pytań,

- jeśli zostaniesz poproszony o wykonanie jakiegoś zadania, zrób to najlepiej jak potrafisz,

- Nie udawaj, że znasz się na wszystkim,

- nie przerywaj wypowiedzi swojego rozmówcy,

-zapytany o soje słabe strony, dodaj, jak sobie z nimi radzisz,

-zapytany o swoje porażki, dodaj, czego cię nauczyły,

- postaraj się nawiązać dobry kontakt z rozmówcą,

- bądź wiarygodny, nie udzielaj fałszywych informacji na swój temat,

-nie zaczynaj rozmowy od pytania „ Ile możesz zarobić?

- nie mów źle o swojej szkole lub poprzednim pracodawcy.

 

PRZYKŁADOWE PYANIA, KTÓRE MOGĄ PAŚĆ PODCZAS ROZMOWY

 • opowiedz o sobie, jaką jesteś osoba?
 • dlaczego chciałbyś pracować w naszej firmie?
 • dlaczego uważasz, że nadajesz się na to stanowisko?
 • czy planujesz dalej się uczyć?
 • w czym czujesz się naprawdę dobry?
 • z wykonywaniem jakich zadań masz problemy?
 • czy masz jakieś doświadczenia zawodowe, opowiedz o nich,
 • co najbardziej lubiłeś w swojej szkole/ poprzedniej pracy?
 • jakie były twoje największe niepowodzenia w nauce zawodu/w dotychczasowej pracy?
 • jak spędzasz czas wolny, jakie są twoje zainteresowania, hobby?
 • ile chciałbyś zarabiać?
 • kiedy możesz rozpocząć pracę?

PZRYKŁADY PYTAŃ, KTÓRE MOŻESZ ZADAĆ

 • Jakie będą moje obowiązki?
 • Kto będzie moim przełożonym?
 • Czy przed podjęciem pracy, będę brał udział w jakimś szkoleniu?
 • Kiedy mogę podpisać umowę o prace, jaka to będzie umowa?
 • Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi na temat wyników dzisiejszej rozmowy?

Źródło:

Ulotki OHP

 

Z CZEGO SKŁADA SIĘ LIST MOTYWACYJNY?

 

TWOJE IMIĘ I NAZWISKO

 

 NAZWA FIRMY, do której aplikujesz.

 

ADRES, TELEFON IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DO KTÓREJ SIĘ ZWRACASZ.

 

STANOWISKO OSOBY, do której się zwracasz.

 

ZWROT GRZECZNOŚCIOWY — Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowna Pani Dyrektor.

 

WSTĘP

 

POWOŁANIE SIĘ NA ŹRÓDŁO INFORMACJI O WAKACIE (numer ref. ogłoszenia, miejsce jego publikacji itp.). Używaj zwrotów:

W nawiązaniu do ogłoszenia z Gazety Wyborczej z dnia... numer referencyjny: ...

Dowiedziałem się z... / od

W odpowiedzi na ogłoszenie, które opublikowane zostało w...

W związku z ogłoszeniem z dnia..., które przeczytałam w serwisie www.gazeta.pl/praca.

 

INFORMACJA NA JAKIE STANOWISKO APLIKUJESZ:

Chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko...; Proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko...; Przedstawiam

swoją aplikację na stanowisko...; Moim celem zawodowym jest...; Od dawna planuję podjęcie pracy jako...; Proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury...

 

ROZWINIĘCIE

 

Zawiera uzasadnienie decyzji o kandydowaniu, motywy, przedstawienie swoich kwalifikacji, doświadczeń, które są szczególnie istotne dla

pracy na danym stanowisku, w danej branży, w danej firmie, słowem: „dlaczego to właśnie Ciebie powinno się zatrudnić”. Pisz o konkretach— opieraj się na faktach, najlepiej prezentuj wymierne sukcesy:

Posiadam wieloletnie doświadczenie w...; Poznałem zasady funkcjonowania...; Byłem odpowiedzialny za...; Odnosiłem sukcesy w..., co

dowodzi... (30% wzrost sprzedaży, terminowa realizacja projektu itp..); Jestem osobą...; Posiadam wiedzę na temat...; Jestem związany z

branżą X od... co pozwoli mi na sprawne zarządzanie...; Potrafi ę...; W dotychczasowej pracy wykazałem się...; Odbyłem staż...; Podczas

którego... Moje predyspozycje i umiejętności pozwoliły mi na...; Rozwinąłem...; Kierowałem, Organizowałem...; Moje wysokie predyspozycje

do... potwierdzają...; Wdrożyłem...; Stworzyłem...; Rozwinąłem...; Zainicjowałem...; Prowadziłem...; Uzyskałem wynik...; Uważam, że

spełniam Państwa wymagania, ponieważ...; Decyzję o zmianie pracy motywuję chęcią rozwoju zawodowego, podjęcia wyzwania...

 

ZAKOŃCZENIE

 

Wyrażenie gotowości do spotkania, przekazania wszelkich referencji i koniecznych dokumentów:

Wierzę, że sprostam Państwa oczekiwaniom...; Chciałbym przyczynić się do rozwoju firmy i mieć możliwość...; Mam nadzieję, że przedstawione

dokumenty aplikacyjne wydadzą się Państwu interesujące i będę miał możliwość przedstawienia swoich doświadczeń podczas

rozmowy...; Będę wdzięczny za możliwość zaprezentowania swojej kandydatury podczas spotkania...

Z przyjemnością dostarczę wszelkie dokumenty...; Jeśli życzyliby sobie Państwo sprawdzenia moich referencji, może mi ich udzielić...

 

POŻEGNANIE

Końcowy zwrot grzecznościowy: Z wyrazami szacunku, z poważaniem..., licząc na przychylne odniesienie...

 

PODPIS ODRĘCZNY

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA- możesz zamieścić na samej górze listu.

 

 

 

 

UNIA EUROPEJSKA-SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

 

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej możemy podejmować prace           i starać się o uznanie kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich.

Rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyło przed ludźmi, szczególnie młodymi, duże perspektywy odpowiedniego zatrudnienia. Ważne jest to, ze swoja karierę mogą realizować w dowolnie wybranym kraju należącym do Unii Europejskiej.

 

Rozpoczynając karierę zawodową za granica potrzeba trzech rzeczy:

 • odwagi, by podjąć decyzje wyjazdu,
 • wiedzy zawodowej,
 • pieniędzy na początkowe pokrycie kosztów utrzymania.

 

Rozważając podjęcie zatrudnienia poza granicami naszego kraju należy zdać sobie sprawę z tego, że nie warto pracować na czarno, ponieważ:

 • możemy trafić na nieuczciwego pracodawcę,
 • mieć kłopoty z policja,
 • mieć kłopoty z ponownym wjazdem, nawet turystycznym.

 

Praca legalna oznacza, że posiadam pełne zabezpieczenie socjalne,

 a zatrudnienie następuje według przepisów obowiązujących w danym kraju.

 

 

PLUSY PODEJMOWANIA PRACY ZA GRANICĄ:

 

 • szerszy rynek pracy, większe możliwości podjęcia zatrudnienia,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych,
 • poznanie nowych, innych technologii,
 • doskonalenie znajomości języków obcych,
 • zawieranie nowych znajomości i przyjaźni,
 • poznanie innej kultury-rozwijanie własnej osobowości,
 • wyższa płaca

 

 

MINUSY WYNIKAJĄCE Z PRACY POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU:

 

 • rozłąka z rodziną,
 • wysokie koszty utrzymania,
 • stres spowodowany słabą znajomością języka,
 • obce środowisko, inna kultura, tradycja, obyczaje,
 • wyłączenie z polskiego rynku pracy,
 • obawa przed nieznanymi metodami pracy i technologiami

 

POSZUKIWANIE PRACY ZA GRANICA, ZACZNIJ JESZCZE W POLSCE

 

Szczegółowych informacji o możliwościach i warunkach zatrudnienia oraz warunkach uznawania kwalifikacji zawodowych przez poszczególne kraje członkowskie udzielają doradcy zawodowi w sieci EURES (europejskie służby zatrudnienia) z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Decydując się na wyjazd, dobrze jest wcześniej zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Źródło:

Ulotki Mobilnych Centrów Informacji

Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 

 

JAKICH

KOMPETENCJI OCZEKUJĄ

PRACODAWCY ?

Pamiętaj o językach obcych!

 

Pracodawcy zwracają na to szczególną uwagę. Zdolność porozumiewania się, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie. Pamiętaj, że język angielski to już dziś dla wielu pracodawców za mało. Warto zacząć uczyć się drugiego języka obcego- najlepiej hiszpańskiego, włoskiego, chińskiego, szwedzkiego.

 

 

Zaprzyjaźnij się z komputerem!

 

Kompetencje informatyczne opierają się na podstawowych umiejętnościach w zakresie wykorzystania komputerów do uzyskiwania, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.

Pracodawcy często oczekują nie tylko podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, ale również praktycznej znajomości wielu programów i sprawnego poruszania się po Internecie.

 

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE

 I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE

 

Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiazywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

 

 

Porozumiewanie się

w języku ojczystym

 

Pracodawcy oczekują od ciebie jasnego wyrażania myśli, formułowania opinii, często prezentowania idei firmy „na zewnątrz”. Posługiwanie się piękną mową ojczystą jest tu niezbędne. Trenuj swoją erudycję.

 

 

Umiejętność uczenia się

 

Ważna jest samodzielna nauka, chęć ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Korzystaj z wszelkich dostępnych kursów, szkoleń, seminariów, konferencji. Gotowość do szybkiego uczenia  przekłada się na efektywność pracy w  firmie- a przecież o to chodzi pracodawcy. Dbaj o swój rozwój- czytaj dostępne artykuły, czasopisma, książki, bądź na bieżąco.

 

 

Inicjatywność i przedsiębiorczość

 

Cechy te oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Otwartość umysłu jest cenna dla pracodawcy.

 

Kompetencje interpersonalne

Komunikatywność, kultura osobista, praca w zespole, podejmowanie samodzielnych decyzji, mobilność- to umiejętności niezbędne do współpracy z innymi. Samodzielność, zaradność, odpowiedzialność, dążenie do celu, okazywanie szacunku innym i życzliwość to umiejętności, które sprawiają miłą atmosferę w firmie- a przecież każdy chce pracować w  miejscu, gdzie ludzie „rozumieją się bez słów”. W szkole, na studiach, w domu, w towarzystwie-wszędzie liczy się nie tylko wiedza, ale umiejętność dostosowania się do warunków. To czy umiesz pracować w grupie, decyduje o sukcesie nie tylko zawodowym.

 

Pracuj nad swoim charakterem!

 

W wyborze ścieżki życiowej ważnym elementem jest określenie własnych cech charakteru, które poznajemy przez całe życie, obserwując świat. Większość umiejętności nabywamy w środowisku szkolnym, dostajemy szanse realizowania idei i pomysłów. Znajomość swoich mocnych i słabych stron ułatwia prace nad sobą.

Kompetencje społeczne to umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. To właśnie one bardzo często warunkują to, w jakim stopniu jesteśmy się przystosować do nowych, zmieniających się warunków, jak szybko reagujemy w sytuacji trudnej, jak bardzo jesteśmy odporni na sytuacje stresowe, czy wywołujemy konflikty w grupie, czy jesteśmy osobą ugodową itp. To wszystko składa się na nasz ogólny wizerunek jako pracownika.

Dlaczego kompetencje społeczne zaczynają odgrywać tak istotną rolę w procesie rekrutacji? Dlaczego pracodawcy coraz częściej w swoich wymaganiach zaznaczają, że kandydat do pracy powinien te kompetencje posiadać?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż dzisiejszy rynek związany z kształceniem ustawicznym pozwala na to, aby w bardzo krótkim czasie przyswoić sobie wiedzę merytoryczną lub konkretne umiejętności. Takie umiejętności można nabyć na szkoleniach, kursach, w szkołach czy studiach. Na podstawie tej wiedzy kandydatowi łatwiej jest znaleźć pracę i zostać w niej zatrudnionym.

Kompetencje społeczne natomiast bardziej pozwalają na utrzymanie stanowiska bądź warunkują awans.

Kompetencji społecznych bardzo trudno się wyuczyć, ponieważ często są one związane z pewną wrażliwością społeczną, otwartością na drugiego człowieka, zdolności negocjacyjnych, empatią, asertywnością, zdolnościami komunikacyjnymi. Często są to cechy charakteru, temperamentu, osobowości.

Według doradców personalnych, pracę dostaje się w 70% dzięki wiedzy specjalistycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym. Natomiast utrata zatrudnienia wynika w 70% z braku kompetencji społecznych, a tylko w 30% z powodu braku kwalifikacji.

Źródło: KluczDoKariery.pl

Jeśli poważnie myślisz o swojej przyszłości zawodowej- najpierw musisz poznać siebie. Zapraszam na chwilę refleksji nad sobą.

 

Na poniższych stronach znajdziesz testy, kwestionariusze do samobadania, które pomogą Ci w zdiagnozowaniu swoich predyspozycji, zainteresowań mocnych i słabych stron.

http://test.oic.lublin.pl – tu znajdziesz elektroniczne narzędzie diagnostyczne wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowych przez licealistów.

www.jobfitter.pltu znajdziesz testy z doradztwa zawodowego do samobadania

http://www.edulandia.pl/studia/1,131670,13503332,Kompas_zawodowy___sprawdz__ktora_praca_bedzie_dla.htmlJeśli nie wiesz, jaki kierunek studiów wybrać? Masz wątpliwości, czy zawód który wykonujesz naprawdę do Ciebie pasuje? Sprawdzisz to za darmo, wypełniając kwestionariusz na serwisie Edulandia.pl.

http://talentgamedownload.pl/ - tu znajdziesz grę edukacyjno-diagnostyczną „Tajemnice Aeropolis”, która pomoże ci w rozpoznaniu swoich predyspozycji i zainteresowań.

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Drodzy uczniowie/słuchacze

Zastanawiasz się dziś, kim zostaniesz w przyszłości? Jaki zawód będziesz wykonywać? Czy ten, w którym się obecnie kształcisz? A może zdecydujesz się na dalszą edukację? Nie wiesz co wybrać spośród bogatej oferty szkół wyższych? Którą ze ścieżek zawodowych i edukacyjnych podążać?

Doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udzieli ci profesjonalnej pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych- zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, silnych cech osobowości, poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych i poradach indywidualnych.
Zachęcam do udziału w spotkaniach z doradcą, który pomoże ci dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów zawodowych i edukacyjnych.

Godziny pracy doradcy zawodowego:

Dorota Zalas

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Technikum nr 4 Transportowe

Poniedziałek -11.30- 15.00

czwartek - 11.30-12.45, 13.45-16.00

piątek- 10.30-13.30

CKU

Poniedziałek -15:00-17:00

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

Wtorek- 8:00-15:00

Środa - 8.00-8.50, 9.40-10.40

 

Wizyta przedstawicieli RCKU

Nasi słuchacze spotkali się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. Podczas spotkania słuchacze mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły policealnej, porozmawiać na temat warunków rekrutacji do szkoły. Dla naszych słuchaczy, którzy stoją u progu dalszego planowania swojej kariery zawodowej przekazywane informacje okazały się bardzo interesujące i przydatne. Zajęcia odbyły się w ramach doradztwa zawodowego.

 

 

„Czy własny biznes jest dla każdego?”

„Prowadzenie własnego biznesu to przygoda: ekscytacja przyszłością, niezależność pozwalająca kształtować własne losy i wielka nagroda na horyzoncie. Brzmi świetnie, ale po drodze są także: nieprzebyte bagna biurokracji, na których tną komary kontroli skarbowych, nieprzespane noce pełne strachów o to czy klient zapłaci za tą dużą fakturę i goniąca nas jak wielki kamień konkurencja. Przygoda na ekranie wygląda dobrze, ale czy każdy powinien zostać Indianą Jonesem? Czy każdy powinien zostać przedsiębiorcą? Czego można się spodziewać zaczynając własny biznes i jak się do tego przygotować?”. W ramach XII Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klasy 2 EL uczestniczyli w wykładzie „Czy własny biznes jest dla każdego? Czego można się spodziewać po założeniu firmy”.Wykład prowadziłdr Tomasz Kasprowicz z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

 

 

Radzenie sobie ze stresem

 

„Radzenie sobie ze stresem”- to temat wykładu, w którym uczestniczyli uczniowie klasy IV ST. Wykładowcą była pani mgr Anna Bochenek, pracownik Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Przedmiotem wykładu było poznanie rodzajów stresu, reakcji organizmu na stres, sytuacji stresowych, a przede wszystkim – dobre rady- nie tylko dla maturzystów- jak poradzić sobie ze stresem?

 

Wykład przedstawiciela GWSH

Uczniowie klasy III ST i II BZ wysłuchali wykładu przedstawiciela Biura Karier z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach pani Katarzyny Jury na temat ”Co nas czeka? Scenariusze na przyszłym rynku pracy”. Podczas spotkania prowadząca zwróciła uwagę na kompetencje, które będą wymagane w związku ze zmianami czekającymi nas na przyszłym rynku pracy. Przedstawiła kilka możliwych scenariuszy takich zmian m.in w związku z wydłużaniem się życia ludzi, zmian klimatycznych, zmian dotyczących pracy zdalnej, wypierania pracy ludzkiej przez pracę inteligentnych robotów.Zmiany na rynku pracy są nie uniknione i musimy się do nich dostosować.

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu wydarzeniach rozwijających „pasje, profesje, powołanie”. Uczniowie klasy III SM oraz IV SM spotkali się z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sosnowcu, gdzie mogli dowiedzieć się jak założyć własną działalność gospodarczą i jak  starać się o dofinansowanie na ten cel? Dodatkowo poznali jak realizować projekty związane z kulturą, edukacją, ekologią. Przedstawione zostały uczniom rodzaje dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania i krótko omówione zasady ich wypełniania.Uczniowie klasy II BZ i III SM uczestniczyli w zajęcia z edukacji finansowej, które prowadziła pani Adrianna Peć - Miejski Rzecznikiem Praw Konsumenta . Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z funkcjonowaniem banków, bezpiecznego korzystania z bankowości. Na spotkaniu z klasą III ST pani Adrianna Peć prezentowała temat „ Konsument- król rynku”-Spotkanie dotyczyło  podstawowych praw konsumenta, instytucji chroniących konsumenta, oraz instrukcji jak korzystać z gwarancji i z rękojmi. Uczniowie  klasy IAP7 i IAG7 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery  w Sosnowcu, tematem którego było „Pierwsze kroki na rynku pracy”. Podczas spotkania prezentowane były  skuteczne metody szukania zatrudnienia . Podkreślono także jak ważne  jest rozpoznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych w znalezieniu odpowiedniej dla siebie pracy. Poruszono także zagadnienie sprostania oczekiwaniom pracodawców na dzisiejszym rynku pracy. Zwrócono uwagę na kompetencje, w tym umiejętność współpracy w zespole i radzenia sobie  z trudnościami. Na spotkaniu z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery na temat ”Rynku pracy” klasy II BZ i III ST omawiane były zagadnienia dotyczące czynników wpływających na wielkość popytu i podaży pracy, motywów aktywności zawodowej.„Radzenie sobie ze stresem”- to temat wykładu, w którym uczestniczyli uczniowie klasy IV ST. Wykładowcą była pani mgr Anna Bochenek, pracownik Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Przedmiotem wykładu było poznanie rodzajów stresu, reakcji organizmu na stres, sytuacji stresowych, a przede wszystkim – dobre rady- nie tylko dla maturzystów- jak poradzić sobie ze stresem?
Ponadto nasza szkoła była organizatorem zajęć zawodoznawczych organizowanych dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczniowie mogli poznać zawody, w których kształcimy, wykonać proste czynności zawodowe.

 

 

Kiermasz ofert pracy

Uczniowie Technikum nr 4 uczestniczyli w Kiermaszu ofert pracy, zorganizowanym we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu. Spotkanie było okazją do zapoznania się z nowymi ofertami pracy tymczasowej, z których chętni uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać. Wydarzeniu towarzyszył wykład nt. ”Szukasz pracy?- i co dalej? Bądź przedsiębiorczy”.

 

 

 

 

Spotkanie z doradcami zawodowymi

Nasze Centrum było organizatorem konferencji dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas spotkania wicedyrektorzy naszych szkół przedstawiali ofertę edukacyjną CKZiU. Podkreślono podejmowane rodzaje współpracy z pracodawcami, uczelniami wyższymi. Zaprezentowano atuty każdej ze szkół Centrum, a także bazę dydaktyczną i możliwości jej rozbudowy. Doradców zapoznano z projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej realizowanymi w CKZiU i ich wymiernymi efektami dla uczniów i pracowników szkoły.

 

 

 

Spotkanie z doradcą zawodowym WSB

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Dla maturzystów stojących przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej było to ważne spotkanie, ponieważ uczniowie mieli  okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni, warunkami rekrutacji, atutami

uczelni.

Spotkanie zorganizowała Dorota Zalas-doradca zawodowy.

Spotkanie z pracodawcą

Uczniowie klas IV, którzy stoją u progu dokonania wyboru swojej ścieżki zawodowej, mieli okazję spotkać się z przedstawicielem firmy DHL, której oddział właśnie otwiera się w Sosnowcu. Podczas spotkania uczniowie mogli uzyskać informacje dotyczące branży, w której działa firma, sukcesach, perspektywach firmy. Przekazano także informacje dotyczące możliwości zatrudnienia. Spotkanie zorganizowała doradca zawodowy Dorota Zalas.

 

Spotkanie z przedstawicielami agencji zatrudnienia Exact Systems

Jak przygotować atrakcyjne dokumenty aplikacyjne? Jaki jest przebieg rozmowy kwalifikacyjnej? Jak przygotować się odpowiedzi na „trudne” pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak wygląda proces rekrutacji kandydatów do pracy? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące poszukiwania pracy usłyszeli uczniowie klasy IV SM i klasy 4ST podczas spotkania z przedstawicielami agencji zatrudnienia Exact Systems.

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole odbył się Kiermasz ofert pracy.  Pracownicy Punktu Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu zapoznali naszych uczniów z działaniami podejmowanymi przez PPP i rodzajami wsparcia tej instytucji skierowanych do młodzieży. Chętni mogli skorzystać z przedstawionych ofert pracy krótkoterminowej.

Ponadto uczniowie klasy 3SM uczestniczyli w warsztatach „ Jak wykorzystać swoje mocne strony,  zainteresowania i predyspozycje w planowaniu kariery?”.

 

II Zagłębiowskie Targi Akademickie

Już po raz trzeci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego było organizatorem Zagłębiowskich Targów Akademickich. Podczas targów swoje stoiska wystawiennicze prezentowały uczelnie wyższe i szkoły policealne z województwa śląskiego, w tym: Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Pileckiego w Oświęcimiu, Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

Targom towarzyszyły wykłady prowadzone przez pracowników uczelni wyższych.

Udział w targach dla naszych maturzystów był okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i szkół policealnych.

Zorganizowała Dorota Zalas

III Forum Doradztwa Zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w ramach III Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego było organizatorem warsztatów dla doradców zawodowych i nauczycieli z naszego regionu. „Czynniki wpływające na wybory edukacyjno-zawodowe uczniów szkół podstawowych”, ”Wykorzystanie elementów coachingu i tutoringu w pracy doradcy zawodowego”, ”O kompetencjach potrzebnych na rynku pracy- kompetencje transferowalne”- to tylko niektóre z ciekawych treści poruszanych podczas warsztatów.Uczestników spotkania przywitałpan dyrektor Jacek Górski oraz pani wicedyrektor ROME Metis w Katowicach Aleksandra Kruszyńska.Wystąpienie przedstawiciela Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznejbyło okazją do poruszenia tematu możliwości współpracy szkół z pracodawcami.Pan dyrektor Jacek Górski przedstawił –Dobre praktyki w CKZiU .

 

 

II Forum Doradztwa Zawodowego

Nasze CKZiU w dniach 13-14.04 po raz kolejny zostało zaproszone do udziału w II Forum Doradztwa Zawodowego, którego organizatorem jest Regionalny  Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Celem Forum była prezentacja oferty edukacyjnej szkół średnich województwa śląskiego oraz wsparcie w zaplanowaniu ścieżki edukacyjnej. Spotkania z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalistami były okazją do przedstawienia kierunków kształcenia naszej szkoły. Uczniowie i nauczyciele kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej ponad to prowadzili warsztaty – „Gadżet reklamowy- od projektu do wykonania”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zorganizowała Dorota Zalas

 

Uczniowie klasy klasy 2ST i 2 KS uczestniczyli w zajęciach „Bezpieczny wyjazd do pracy za granicę”. Podczas spotkania prowadzonego przez przedstawiciela sieci Eures dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać nieuczciwym zagranicznym pracodawcom lub pośrednikom pracy. W dyskusji poruszono różne aspekty dobrego przygotowania się do pracy za granicą- w tym umowa o pracę i jej treść, wynagrodzenie, przejazd do miejsca pracy, ubezpieczenie. Spotkanie zorganizował doradca zawodowy Dorota Zalas.

 


Warsztaty w WSB w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Uczniowie klasy III  technikum uczestniczyli w warsztatach „Pierwsze kroki po otwarciu biznesu, czyli jak pozyskać klientów bez dużych nakładów finansowych” ,organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczniowie mogli dowiedzieć się jak krok po kroku założyć własną firmę?, skąd pozyskać pieniądze na pierwszy biznes? jak zdobywać klientów?Wyjście odbyło się pod opieką doradcy zawodowego Doroty Zalas oraz nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Agnieszki Ślęczki.


 

Jak zarobić pierwszy milion?

Na jakie aspekty zwrócić uwagę przy zakładaniu własnej firmy? Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy biznes? W jaki sposób można skorzystać z Inkubatorów przedsiębiorczości przy zakładaniu firmy? Wreszcie jak zarobić pierwszy milion? Na te i inne pytania mogli znaleźć odpowiedź uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, którzy brali udział w wykładzie „ Kreowanie pomysłów biznesowych, czyli jak założyć firmę i zarobić pierwszy milion?” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wyjście odbyło się pod opieką doradcy zawodowego Doroty Zalas.

 

 


Uczniowie Technikum  nr 4 Transportowego uczestniczyli w Kiermaszu ofert pracy. Pracownicy Punktu Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu zapoznali uczniów z możliwościami i zasadami korzystania z usług Punktu. Spotkanie było okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy tymczasowej i krótkoterminowej.

 


Uczniowie II TAB i III TAB uczestniczyli w Targach pracy i praktyk w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Targi poprzedzone były ciekawym wykładem inauguracyjnym „Jak budować swoją markę osobistą na współczesnym rynku pracy?”.


Uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodowej i technikum uczestniczyli w zajęciach „Bezpieczny wyjazd do pracy za granicę”. Podczas spotkania prowadzonego przez przedstawiciela Eures dowiedzieli się, na co zwracać uwagę, aby nie dać się oszukać nieuczciwym zagranicznym pracodawcom lub pośrednikom pracy. W dyskusji poruszono różne aspekty dobrego przygotowania się do pracy za granicą- w tym umowa o pracę i jej treść, wynagrodzenie, przejazd do miejsca pracy, ubezpieczenie.


W poniedziałek nasze Centrum było organizatorem konferencji szkolnych doradców zawodowych. Harmonogram konferencji obejmował wyjazd na lotnisko do Pyrzowic, gdzie  doradcy mogli zapoznać się ze środowiskiem pracy zawodów zajmujących się obsługą statków powietrznych na lotnisku. Konferencja była także okazją do zapoznania doradców z ofertą edukacyjną naszego CKZiU na rok szkolny 2017/18.

 


Uczniowie Technikum nr 4 Transportowego uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego w ramach projektu Inwestujemy w naukę. Podczas warsztatów uczniowie poznawali zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, a także jak zaprezentować się pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej.

 


Tydzień Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie  Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego brali udział w Kiermaszu ofert pracy, który zorganizowany został przy współpracy Punktu Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu. Uczniowie  klasy IV TAB stojący właśnie  przed dokonywaniem  wyborów edukacyjno -zawodowych uczestniczyli w warsztatach Planowanie własnej kariery. Przedsięwzięcie koordynowała doradca zawodowy Dorota Zalas.

 


W ramach współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej i Punktem Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu słuchacze CKU od marca do maja 2016r. uczestniczyli w cyklu zajęć  z doradztwa zawodowego, których celem było kształtowanie aktywnych postaw podczas poszukiwania pracy. Tematyka zajęć dotyczyła miedzy innymi -metod poszukiwania pracy, pokonywania barier w jej poszukiwaniu, radzeniu sobie ze stresem, ocenie swoich predyspozycji zawodowych i możliwości ich wykorzystania na współczesnym rynku pracy.

 


I Zagłębiowskie Targi Akademickie

W dniu 13 kwietnia 2016r.w Technikum nr 4 Transportowym odbyły się I Zagłębiowskie Targi Akademickie. Dla maturzystów była to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną i warunkami rekrutacji wyższych uczelni województwa śląskiego. Imprezie towarzyszyły wykłady akademickie prowadzone przez pracowników naukowych uczelni. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, stoiska odwiedziło ponad 500 maturzystów z całego  Sosnowca. Koordynatorem przedsięwzięcia była Dorota Zalas- doradca zawodowy.


Konferencja dla szkolnych doradców zawodowych

7 grudnia 2015 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu było organizatorem konferencji  dla szkolnych doradców zawodowych. Podczas konferencji dyrektor Jacek Górski przedstawił osiągniecia CKZiU po dwóch latach działalności - sukcesy i plany na przyszłość. Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego  i praktycznego  Zbigniew Zalas zapoznał doradców  zawodowych z  zasadami przeprowadzania egzaminów w zawodzie w świetle zmian przepisów oświatowych. Spotkanie było okazją do prezentacji  nowej oferty edukacyjnej CKZiU, w tym   miedzy innymi zawodów takich jak  technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej  oraz  dekarz. Nauka w tych zawodach odbywać się będzie  w Technikum nr  2 Architektoniczno-Budowlanym. Prezentacji nowych zawodów  dokonał   wicedyrektor CKZiU Janusz Mazur. Doradcy zawodowi uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego CKZiU Dorotę Zalas nt. „Technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej- nowoczesność, innowacja, prestiż, satysfakcjonujące zarobki”. Uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie studyjnej w Euro-Centrum Park Naukowo –Technologiczny w Katowicach, podczas której przedstawiono możliwości rozwoju energetyki odnawialnej w naszym regionie i w kraju.


Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie Technikum nr5 Samochodowo-Mechatronicznego uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego nt „ Bariery w poszukiwaniu pracy”, zorganizowanych przez doradcę zawodowego we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu. Podczas zajęć uczniowie wskazywali, które z zachowań nie sprzyjają poszukiwaniu pracy i w jaki sposób je pokonać.


Kiermasz ofert pracy

23 października uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego mogli skorzystać z ofert pracy dla młodzieży , biorąc udział w Kiermaszu ofert pracy, organizowanym we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Sosnowcu.

 


 

Salon Maturzysty PERSPEKTYWY 2015

24.09.15r. uczniowie klasy IV KT Technikum nr4 Transportowego wraz z doradcą zawodowym i pedagogiem odwiedzili Salon Maturzysty PERSPEKTYWY 2015 w Katowicach.  Wykład „Zrozumieć i zinterpretować. Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego” dla maturzystów zawierał cenne wskazówki dotyczące unikania najczęściej popełnianych błędów na egzaminie z języka polskiego. Procedury, przepisy i zasady przebiegu egzaminu maturalnego były treścią wykładu „Co każdy maturzysta powinien wiedzieć o egzaminie maturalnym?”. Udział w Salonie Maturzysty  był dla naszych maturzystów także okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych.

 


 

Jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W dniu 23.03.2015r klasa 4 LT Technikum nr 4 Transportowego uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?” Głównym założeniem zajęć było zapoznanie młodzieży z przebiegiem typowej rozmowy rekrutacyjnej i możliwościami zachowań podczas jej przebiegu oraz poznanie podstawowych błędów popełnianych przez kandydata do pracy w czasie spotkania z pracodawcą. Uczniowie dowiedzieli się jak profesjonalnie przygotować się do interview, w jaki sposób formułować wypowiedzi, aby wywrzeć pozytywne wrażenie oraz poznali przykładowe pytania od i do rekrutera. Ponadto uczniowie nabyli wiedzę na temat odpowiedniego zachowania i wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia prowadzone były we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Czeladzi.

 


Własna firma – czy nadaje się na przedsiębiorcę?

 

W dniu 06.03.2015r klasy 2 SM, 2 ST, 4ST ,2 BZ uczestniczyły w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Własna firma – czy nadaje się na przedsiębiorcę?”. Zajęcia prowadzone były przez doradczynię zawodową z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Czeladzi. Podczas spotkania młodzież zapoznała się z definicją przedsiębiorczości, poznała cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze oraz uzyskała wiedze z zakresu bilansu  umiejętności przedsiębiorcy. Doradczyni zawodowa przedstawiła uczniom również plusy i minusy posiadania własnej firmy oraz przekazała informacje od czego zależy sukces w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem zajęć  była pomoc młodzieży w określeniu ich potencjału przedsiębiorczego. Uczniowie wykonali autotest „Czy jesteś przedsiębiorcą?”, który pokazał  im czy posiadają predyspozycje do prowadzenia własnej firmy.

 


 

4 marca uczniowie klasy IVLT Technikum nr 4 Transportowego brali udział w Targach edukacyjnych EDUKACJA 2015. Udział w targach dla młodzieży stojącej na progu wyborów dalszej ścieżki edukacyjnej był okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, kierunkami studiów i warunkami rekrutacji. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach „ CV-twoją najlepsza wizytówką. Jak poprawnie skonstruować życiorys?” Inicjatorem wyjścia była pani Dorota Zalas -doradca zawodowy CKZIU.

 


W dniu 05.03.2015r klasa 3BF LO uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego pt. „Matura i co dalej?”. Zajęcia prowadzone były przez doradczynię zawodową z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Czeladzi.

Głównym założeniem spotkania była  pomoc młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej. Doradczyni udzielała odpowiedzi na typowe pytania nurtujące tegorocznych maturzystów: „Czym kierować się przy wyborze studiów?”, „Które kierunki zagwarantują im w przyszłości pracę?” oraz „Co wybrać: studia czy szkołę policealną?”. Uczestnicy uzyskali kompleksową wiedze na temat szkół policealnych i ich oferty edukacyjnej oraz wykaz kierunków studiów wyższych w całej Polsce. Zajęcia miały na celu również uświadomienie młodzieży, jakie błędy najczęściej popełniają maturzyści wybierając studia oraz jak się przed nimi ustrzec. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się wskazówki pokazujące na co zwrócić uwagę wybierając uczelnię tj. czy wybrana przez nich uczelnia posiada pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej - instytucji zajmującej się oceną jakości kształcenia, czy uczelnia umożliwia swoim studentom wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne oraz czy posiada własne Biuro Karier wspierające aktywność zawodową swoich studentów  i absolwentów. 

Debata

Warto, czy nie warto zakładać własna firmę?- odpowiedzi na to pytanie szukali uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego,  biorący  udział w debacie oksfordzkiej nt. „Warto prowadzić własną firmę” zorganizowanej w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Udział w przedsięwzięciu był okazją do poznania argumentów „przeciw” i „za” tak postawioną tezą, a także zapoznania się z metodą dyskusji oksfordzkiej, rozwijania postaw przedsiębiorczych i umiejętności dyskutowania. Dla uczniów stojących u progu podejmowania ważnych  decyzji  dotyczących swojej przyszłości udział w debacie dawał możliwość podpowiedzi czy warto prowadzić własny biznes oraz możliwość rozwijania ważnych kompetencji społecznych. Spotkanie zorganizowała Dorota Zalas-doradca zawodowy.

 


PROJEKT

FESTIWAL ZAWODÓW

Plik do pobrania na dole strony.

Podsumowanie Festiwalu zawodów w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 na dole strony.

 


 

13 października w CKZIU odbyła się konferencja szkolnych doradców zawodowych. Na konferencji Pan dyrektor CKZIU przedstawił „ Osiągnięcia CKZIU po roku działalności „,Pan wicedyrektor Zbigniew Zalas przedstawił prezentację „Współpraca CKZIU z pracodawcami” oraz omówił

„Standardy jakości kształcenia zawodowego  w CKZiU”, ze szczególnym uwzględnieniem standardów jakości w obszarze doradztwa zawodowego. Spotkanie było także okazją do bliższego poznania zawodu technik eksploatacji portów i terminali. Prezentację zawodu  przygotowała nauczycielka przedmiotów zawodowych  Pani  Małgorzata Paliga, a uczniowie uczący się zawodu przygotowali scenkę dotyczącą czynności wykonywanych w tym zawodzie. Doradca zawodowy CKZIU Dorota Zalas omówiła założenia, cele, harmonogram projektu Festiwal Zawodów, organizowanego przez CKZIU, skierowanego do gimnazjalistów i ich rodziców. Koordynator doradców zawodowych Pani Jolanta Łebek przedstawiła Harmonogram i zakres działań doradczych na rok szkolny 2014/15.

 

 


25 września maturzyści  z VIII LO im. Norwida i Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego odwiedzili wraz z doradcą zawodowym Panią Dorotą Zalas Śląski Salon Maturzysty, który odbywał się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie  dla naszych maturzystów-szukających odpowiedzi na pytanie -jaką uczelnię wybrać po maturze, było okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną wielu uczelni  wyższych. Uczniowie uczestniczyli także w wykładzie  „ Egzamin maturalny w 2015 roku- zasady, przepisy, procedury” , który wygłosił dyrektor OKE w Jaworznie Pan Roman Dziedzic.

 

 


4 kwietnia 2014 r. doradca zawodowy CKZiU Dorota Zalas podczas konferencji „Szanse młodzieży na rynku pracy w aspekcie wyborów edukacyjno- zawodowych”, zorganizowanej przez komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w Jaworznie i Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach, przedstawiła prezentację

„Pozycja doradztwa zawodowego we współczesnej szkole, tendencje, kierunki zmian”.  Podczas wystąpienia przedstawione zostały obszary działań usług doradztwa edukacyjno-zawodowego na przykładzie zadań realizowanych w CKZiU.

 


W dniu 18 marca 2014r w godzinach 900 - 1300,  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 25 w Sosnowcu, odbyły się  Targi Pracy, zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 25  w Sosnowcu,  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Agencję Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.

Imprezą towarzyszącą Targom Pracy była konferencja pt. „Ekonomia społeczna ekonomią nowych możliwości” z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta Sosnowiec, reprezentantów sosnowieckich szkół ponadgimnazjalnych oraz gości z Litwy, Turcji a także Chorwacji przybyłych do Polski w ramach projektu Leonardo da Vinci

W przedsięwzięciu wzięło udział 30 firm, które oferowały stanowiska pracy dla osób   bezrobotnych oraz uczących się, Wojewódzki Urząd Pracy z Katowic, Powiatowe Urzędy Pracy z Sosnowca, Jaworzna, Będzina, Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, MBP OHP Katowice oraz Filie z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Siemianowic Śląskich, Chorzowa i Sosnowca. Łącznie przedstawiono klientom Targów ok. 1500 ofert pracy stałej i  tymczasowej.

Podczas Targów odbyły się liczne szkolenia dla młodzieży z sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,  prowadzone  przez doradców zawodowych MCIZ oraz MCK, a także prawnika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Jak co roku Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem -  łącznie odwiedziło je ok. 800 osób.

imagesdb_bc7599592967e530451b6e2b378c73a6.jpg (2014-04-07 17:04:22)

 

 


11 marca 2014 r.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu zorganizowało konferencję pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca pana Kazimierza Górskiego „Problematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego w nowej perspektywie 2014-2020”.

Gospodarzami konferencji był dyrektor CKZiU Pan Jacek Górski i dyrektor PPPnr1 Pani Jolanta Łebek. Wykład inauguracyjny wygłosiła wiceprezydent Miasta Sosnowca Pani Agnieszka Czechowska-Kopeć.

Podczas konferencji przedstawiono zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno–zawodowym takie jak: systemy doradztwa zawodowego w perspektywie lokalnej i regionalnej (Sosnowiec, Jaworzno, Kraków), wymagania rynku pracy wobec absolwentów szkół, nowa perspektywa dla doradztwa edukacyjno–zawodowego w oparciu o  projekty na lata 2014 - 2020.

Prelegentami konferencji byli:

- Magdalena    Lipiak ( ROM-E Metis)- Dylematy młodzieży w okresie dojrzewania związane

z planowaniem kariery.

Maria Kaczmarek (RODN WOM)- Wsparcie metodyczne dla doradztwa zawodowego w nowej perspektywie.

Magdalena Kraczla (Wyższa Szkoła Biznes)- Czego poszukują pracodawcy – kompetencje i kwalifikacje.

Magdalena Gątkiewicz (PUP)- Sytuacja osób młodych na lokalnym rynku pracy.

Anna Dziedzic (KOWEZIU)- Doradztwo zawodowe – niezbędny element funkcjonowania współczesnego szkolnictwa.

Magdalena Półtorak (Wyższa Szkoła Humanitas)- Work-life balance a społeczna odpowiedzialność pracodawcy

Marta Stasiła – Sieradzka (Uniwersytet Śląski)- Diagnostyka  w doradztwie zawodowym

Marian Piekarski ( Politechnika Krakowska) - Nowa jakość w doradztwie zawodowym - Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego

Tomasz Łakomski (Centrum Kształcenia Praktycznego),- Praktyka uczy – współpraca doradców zawodowych z Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jolanta Łebek (PPP nr 1), Dorota Zalas (CKZiU)- Podsumowanie działalności Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w Sosnowcu w latach 2008-2013 i wyzwania w nowej perspektywie.

 

W konferencji uczestniczyli doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, OHP, PUP, pedagodzy, psycholodzy, bibliotekarze, lokalni pracodawcy, przedstawiciele uczelni i szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu oraz lokalnych samorządów, KOWEZiU, , WOM, ROM-METIS, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych.

Prezentacje i zaświadczenia udziału w konferencji do pobrania ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

 

 


 

Ogólnopolskie Targi Edukacyjne

Uczniowie VIII LO im. Norwida wraz z doradcą zawodowym Dorotą Zalas uczestniczyli w XVII Ogólnopolskich Targach Edukacyjnych „EDUKACJA 2014”,organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Fundację na Rzecz  Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. Targi Edukacyjne były miejscem spotkania uczniów poszukujących aktualnych i rzetelnych informacji na temat możliwości edukacyjnych w regionie, kraju i za granicą. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało ok. 70 uczelni wyższych i pomaturalnych z całej Polski i nie tylko. Dla uczniów planujących swoją dalszą karierę edukacyjną, targi były ważnym źródłem informacji.

P1010006.jpg (2014-03-13 08:18:11)P1010007.jpg (2014-03-13 08:18:23)

 


 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przystąpiło do udziału w kampanii społecznej  „Świadomie wybieram przyszłość”, organizowanej przez KluczDoKariery.pl. Kampania skierowana jest do młodzieży, która jest na etapie wyboru swojej dalszej ścieżki kariery zawodowej. Misją kampanii jest wspieranie młodzieży w planowaniu i podejmowaniu właściwych oraz świadomych decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki edukacji i kariery.

W ramach kampanii uczniowie naszego CKZiU otrzymali bezpłatny dostęp  do Testów Obszarów i Kompetencji Zawodowych i Kwestionariusza przedsiębiorczości, a nauczycielom zaproponowany został scenariusz lekcji dotyczącej świadomego podejmowania decyzji zawodowych.

Celem kampanii jest pokazanie młodzieży, iż posiadają pewne typy osobowości zawodowej

i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi.

Opiekę nad przebiegiem kampanii objęła doradca zawodowy CKZiU Dorota Zalas.

plakat_SWP.png (2014-02-23 21:37:11)

 

 


 

Akademia WSB w Technikum Transportowym

Co wspólnego mają skarpetka, dach, jajecznica, żyrafa, cebula, telefon i cyrk? Jak astronauta może stać się nutą? I jak wykorzystać tę wiedzę, by bez trudu zapamiętać literackich noblistów, historyczne daty i listę ośmiotysięczników?

 

W czwartek 13 lutego br. uczniowie naszego technikum wzięli udział w  warsztacie pt. „Mnemotechniki, czyli gimnastyka umysłu dla maturzystów” zorganizowanym przez doradcę zawodowego Dorotę Zalas. Prowadząca zajęcia dr Dominika Siewiniak-Maciuszek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprezentowała techniki i sposoby ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Zaprezentowane ćwiczenia poprawiają koncentrację i pamięć, pozwalają skutecznie i szybko się uczyć. -  Dbajcie o „gimnastykę umysłu”. Pomagają w tym krzyżówki, puzzle czy sudoku – radziła młodzieży psycholog z WSB w Dąbrowie Górniczej.


 

Czym zajmuje się rzecznik? Kiedy jako konsumenci mamy prawo do reklamacji? Jak wygląda procedura składania reklamacji? Jakie instytucje pomagają konsumentom w rozwiązywaniu problemów z nieuczciwymi przedsiębiorcami? Co oznacza termin reklamacja? A co gwarancja? Oto kilka z poruszanych zagadnień na spotkaniu uczniów klasy II technikum i klasy II zasadniczej szkoły zawodowej z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów Panią Adrianną Peć, które odbyło się 11 lutego.

 

DSCN2389.jpg (2014-02-14 09:18:58)DSCN2386.jpg (2014-02-14 09:19:11)

 

 


 

Akademia Nauki WSB w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego

W dniu 4 lutego uczniowie Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego uczestniczyli w wykładzie „Skuteczna motywacja – klucz do sukcesu. Motywacja pod lupą” dr Dominiki Siewiniak-Matuszek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Dlaczego ociągamy się z zabraniem się do niektórych zadań? Dlaczego szybko się zniechęcamy i rezygnujemy z ich realizacji? Jak pokonać słomiany zapał? Jak efektywnie podzielić tort czasu? I w końcu, jak w pełni wykorzystać swój potencjał?

Podczas wykładu pt. „Skuteczna motywacja – klucz do sukcesu. Motywacja pod lupą” dr Dominika Siewiniak-Matuszek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspólnie z uczniami Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego poszukiwała odpowiedzi na pytania jak skutecznie osiągać wyznaczone cele.

Na sukces  trzeba pracować każdego dnia. Już teraz. Już dziś. Kim chcecie być za 10 lat? Co robicie, by to osiągnąć? Zapomnijcie o „później”, „jutro”, „nie teraz”. Dbajcie też o „gimnastykę umysłu”. Pomagają w tym nawet krzyżówki, mapy czy sudoku – radziła młodzieży psycholog.

Podczas spotkania przedstawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprezentowali potencjał uczelni w zakresie nauk technicznych, opowiedzieli o nowoczesnym wyposażeniu laboratoriów, które gwarantują pozyskanie umiejętności praktycznych w zakresie logistyki, transportu oraz  informatyki.

DSCN2371.jpg (2014-02-10 14:11:56)DSCN2370.jpg (2014-02-10 14:12:43)

 

 


 

W dniu 13.12.2013 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się konferencja szkolnych doradców zawodowych. Podczas konferencji wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Pani Ewa Bartosińska zapoznała doradców ze strukturą, ofertą edukacyjną  i atutami CKZiU, natomiast wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i praktycznego Pan Zbigniew Zalas przedstawił ścieżki kariery zawodowej oraz możliwości zdobywania kwalifikacji. Doradcy zwiedzali placówki wchodzące w skład Centrum. W każdej z placówek kierownicy kształcenia praktycznego prezentowali  nowoczesne pracownie, w których odbywa się kształcenie zawodowe.

2.jpg (2013-12-19 12:08:31)3.jpg (2013-12-19 12:08:49)

 


 

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości  18.11. – 22.11.2013 we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu w CKZiU odbyły się zajęcia warsztatowe  „Motywowanie, osiąganie sukcesu”.

W zajęciach brali udział uczniowie klasy IISM Technikum Samochodowo-Mechatronicznego.

W ramach tego Tygodnia maturzyści naszej szkoły mieli okazję spotkać się z przedstawicielem Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. Na spotkaniu przedstawiona została oferta edukacyjna uczelni oraz zasady rekrutacji.

W Tygodniu Przedsiębiorczości odwiedzili nas gimnazjaliści, którzy uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych zorganizowanych przez nauczycieli zawodu.

 

 

 

tp2.jpg (2013-12-19 12:04:16) tp4.jpg (2013-12-19 12:03:58)

tp3.jpg (2013-12-19 12:04:08)

 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w naszej placówce odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Katowicach na temat „Własna firma –czy nadaje się na przedsiębiorcę?” W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IV SM i IV ST Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznego. W ramach tego tygodnia 28.10.2013 odbyła się wycieczka zawodoznawcza do telewizji TVS Silesia. Celem wycieczki było zapoznanie się ze środowiskiem pracy w telwizjioraz poznanie zawodów związanych z mediami. W wycieczce uczestniczyła klas IIIB VIII Liceum Ogólnokształcącego. W ramach Tygodnia Kariery naszą placówkę odwiedzili gimnazjaliści, dla których przygotowaliśmy zajęcia zawodoznawcze.

tvs3.jpg (2013-12-19 12:00:13)

tvs1.jpg (2013-12-19 11:59:55)

 


 

W dniu 21.10.2013 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbył się kiermasz ofert pracy skierowany do uczniów klas III i IV. Kiermasz zorganizowany został we współpracy z Młodzieżowym Biurem Pracy w Sosnowcu. Swoje oferty przedstawiały biura z Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Siemianowic Śląskich. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem młodzieżowych biur pracy i skorzystania z ofert pracy dla młodzieży.

 

kop1.jpg (2013-12-19 11:47:07)kop3.jpg (2013-12-19 13:12:03)

 


 

10 października 2013r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w którym uczestniczył m.in. Prezydent Miasta Sosnowca Pan Kazimierz Górski oraz wiceprezydent Pani Agnieszka Kopeć. Na spotkaniu dyrektor CKZiU Pan Jacek Górski przedstawił możliwości współpracy z pracodawcami.Doradca zawodowy naszego Centrum Dorota Zalas przedstawiła prezentację „Skuteczne wejście ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rynek pracy”.

 

 


 

Przydatne informacje

Na poniższych stronach znajdziesz testy, kwestionariusze do samobadania, które pomogą Ci w zdiagnozowaniu swoich predyspozycji, zainteresowań mocnych i słabych stron.

http://test.oic.lublin.pl – tu znajdziesz elektroniczne narzędzie diagnostyczne wspomagające proces podejmowania decyzji zawodowych przez licealistów.

www.jobfitter.pl tu znajdziesz testy z doradztwa zawodowego do samobadania

http://www.edulandia.pl/studia/1,131670,13503332,Kompas_zawodowy___sprawdz__ktora_praca_bedzie_dla.html Jeśli nie wiesz, jaki kierunek studiów wybrać? Masz wątpliwości, czy zawód który wykonujesz naprawdę do Ciebie pasuje? Sprawdzisz to za darmo, wypełniając kwestionariusz na serwisie Edulandia.pl.

http://talentgamedownload.pl/ - tu znajdziesz grę edukacyjno-diagnostyczną „Tajemnice Aeropolis”, która pomoże ci w rozpoznaniu swoich predyspozycji i zainteresowań.

I nformacje, które pomogą ci w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania ścieżki kariery.

http://www.koweziu.edu.pl/index2.php?id=strefa_ucznia – tu znajdziesz informacje pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodów oraz ścieżek kariery.

http://www.koweziu.edu.pl/index2.php?id=strefa_ucznia_filmy – tu najdziesz filmy i spoty, które pokazują jak ważne są trafne wybory i przemyślane decyzje, ale także determinacja w spełnianiu marzeń oraz konsekwencja w działaniu. Pokazują także kto może Cię w tym wspierać.

 

Informacje nt. kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.

www.perspektywy.pl

www.pomaturze.pl

www.szkoly.info.pl

Informacje związane z rynkiem pracy.

Informacje dotyczące ofert pracy/praktyk/staży.

Informacje dotyczące rozwijania własnej przedsiębiorczości.

Networking to szukanie pracy za pośrednictwem Internetu, zobacz poniższe strony.

Informacje dotyczące prawa pracy.

Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą w służbach mundurowych na poniższych stronach znajdziesz ważne informacje.

 

Pliki do pobrania: