Matura

Strona główna >> Egzaminy >> Matura

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

    Załącznik 1a – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

    Załącznik 1b – Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

    Załącznik 1c – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Najważniejsze informacje i komunikaty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego 2020/2021 znajdują się w załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Harmonogram egzaminu maturalnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25- 2021 rok


Lp.

data

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Przedmiot

Miejsce przeprowadzania
egzaminu maturalnego

1

04.05.2021

9:00

Język polski

Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska

2

05.05.2021

9:00

Matematyka

Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska

3

06.05.2021

9:00

Język angielski

Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska

4

07.05.2021

9:00

Język angielski -r

Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska

5

07.05.2021

14:00

Filozofia - r

Technikum nr 4 Transportowe ul. Kilińskiego 31

7

10.05.2021

9:00

Język polski - r

8

11.05.2021

9:00

Matematyka - r

9

11.05.2021

14:00

WOS - r

10

12.05.2021

9:00

Biologia -r

11

13.05.2021

9:00

Geografia - r

12

13.05.2021

14:00

Język niemiecki

13

13.05.2021

14:00

Język włoski

14

13.05.2021

14:00

Język rosyjski

12

14.05.2021

9:00

Chemia - r

13

17.05.2021

9:00

Historia - r

14

18.05.2021

9:00

Fizyka -r

15

19.05.2021

9:00

Informatyka -r

16

19.05.2021

14:00

Język włoski -r