Matura

Strona główna >> Egzaminy >> Matura

Sosnowiec 10.01.2023

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego.

W załączeniu znajdują się najważniejsze dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego dla absolwentów oraz obecnych uczniów klas IV na podbudowie Gimnazjum:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2022/2023
Zachęcamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin w formule 2015 (absolwenci oraz obecni uczniowie klas IV na podbudowie Gimnazjum)  - https://bip.cke.gov.pl/artykul/250/1746/harmonogram-komunikaty-i-informa...

Egzamin w formule 2023 ( wyłącznie  słuchacze LOdD) - https://bip.cke.gov.pl/artykul/234/1667/harmonogram-komunikaty-i-informa...

Przypominamy, ze zmiany w deklaracjach maturalnych można wprowadzać do 7 lutego 2023.