Lakiernik

Strona główna >> Lakiernik

LAKIERNIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Lakiernik wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnie, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w zakładach rzemieślniczych.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Lakiernik zajmuje się:

·         wyrównywaniem nadwozia przy pomocy mas uszczelniających i polerowania

·         oczyszczaniem i przygotowaniem powierzchni przeznaczonej do lakierowania

·         dobieraniem materiałów i technik lakierowania

·         wykonywaniem lakierowania wskazanego elementu nadwozia lub gotowego wyrobu

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         organizować, stanowisko pracy, dobierając narzędzia i wyposażenie lakierni do wykonywanej pracy lakierniczej

·         przygotować powierzchnię karoserii pojazdu lub jej elementów do lakierowania

·         dokonać wyboru i przygotować materiały lakiernicze do nanoszenia na powierzchnię lakierowaną

·         nakładać powłoki lakiernicze różnymi technikami

·         przeprowadzić suszenie wymalowań w temperaturze otoczenia i za pomocą dostępnych w zakładzie urządzeń do tego przeznaczonych

·         konserwować pokrycia lakiernicze różnymi technikami oraz wykonywać zabiegi uszczelniania i wygłuszania

·         wykonać renowację i naprawę pokryć lakierniczych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

M.28. Wykonywanie prac lakierniczych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Lakiernik znajdzie zatrudnienie w autoryzowanych serwisach, fabrykach samochodów, warsztatach lakierniczych

·         Prowadzić własną działalność gospodarczą

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.