Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Strona główna >> Mechanik - monter maszyn i urządzeń

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Typ szkoły, będący bazą przyszłych pracowników w zakresie wszelkich  czynności manualnych, związanych z szeroko pojętym przemysłem mechanicznym. W czasie trwania nauki, uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną oraz  uczą się manualnych czynności, potrzebnych do wykonywania w przyszłości zawodu mechanika-montera maszyn i  urządzeń..

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

  • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
  • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
  • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
  • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
  • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
  • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

 UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

W ramach prowadzonych zajęć, uczymy MONTAŻU I DEMONTAŻU MASZYN oraz ich naprawy. Do dyspozycji uczniów są pracownie komputerowe, w których uczą się  wykorzystania technologii informatycznych w życiu oraz w pracy.

Przygotowujemy uczniów w zakresie budowy, technologii montażu, naprawy i obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent może być zatrudniony na stanowiskach, związanych z produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik mechanik

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ  w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej w budynku na ul. Kilińskiego 25