Murarz - tynkarz

Strona główna >> Murarz - tynkarz

MURARZ – TYNKARZ

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wszystkich specjalistów związanych z budownictwem.  Rzemieślnicy ci należą do poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicami naszego państwa. Murarz – tynkarz współpracuje z większością specjalistów zatrudnionych na budowie: projektantami, inspektorami nadzoru budowlanego, kierownikami budów, cieślami, monterami instalacji sanitarnych, elektrykami itp.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Murarz – tynkarz stanowi podstawową i najliczniejszą grupę zawodową w branży budowlanej. Pracują bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących.

Do głównych zadań wykonywanych przez murarzy zalicza się :

 • murowanie fundamentów, ścian nośnych, osłonowych i działowych,
 • wykonywanie stropów murarskich,
 • wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonywanie okładzin,

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych
 • wykonywania i napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych
 • czytania dokumentacji technicznej
 • rozróżniania materiałów budowlanych stosowanych w robotach podłogowych i okładzinowych;
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień;
 • wykonywania różnych rodzajów konstrukcji podłóg;
 • wykonywania izolacji akustycznych, termicznych, przeciwwilgociowych, paroszczelnych
 • wykonywania nawierzchni podłogowych z materiałów mineralnych, drewna i tworzyw sztucznych;
 • wykonywania okładzin ściennych wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów, napraw i renowacji podłóg i okładzin;
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej w zakresie architektoniczno-budowlanym;

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony na stanowiskach posadzkarskich w małych i średnich firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ W Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w budynku na ul. Szymanowskiego 3b