YEES

Strona główna >> YEES

YEES: Youth Entrepreneurship and Employment Support

(Wspieranie Przedsiębiorczości i Zatrudnienia Młodzieży)

 

Kontekst

Jeden z kluczowych priorytetów strategii rozwoju Europa 2020 to zwiększenie współczynnika zatrudnienia  - projekt YEES zakłada stworzenie synergicznej współpracy między szkolnictwem zawodowym a pracodawcami  w celu efektywnego opracowania sposobów na wykorzystanie mediów społecznościowych jako sposobu budowania marki jednostki i firmy.

 

Cele

Cel projektu YEES to rozwijanie współpracy między szkolnictwem zawodowym a światem pracy, aby uaktywnić młodzież za pomocą skutecznie używanych mediów społecznościowych i narzędzi crowdsourcingu (proces komunikowania się z dużą liczbą osób w celu pozyskania wiedzy, opinii, czasu lub zasobów np. finansowych)

Konsorcjum
W projekt zaangażowanych będzie 9 instytucji z 4 krajów europejskich. Partnerstwo zostało stworzone przez instytucje mające doświadczenie w realizacji projektów dla szkolnictwa zawodowego oraz przez instytucje reprezentujące interesy przedsiębiorców.

 

Efekty

 • dwa Przewodniki, stworzone zgodnie z potrzebami grup docelowych
 • przetestowanie Przewodników przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i kierowników działów kadr w przedsiębiorstwach pod katem przydatności wydobycia maksymalnego potencjału mediów społecznościowych w aspekcie ofert pracy i popytu na nie
 • wykorzystanie crowdsourcingu do uczenia się opartego na współpracy
 • kursy MOOC (Massive Online Open Courses)  
 • włączenie rezultatów projektu YEES do europejskiego systemy kształcenia zawodowego

 

Wpływ

Osoby zaangażowane w projekt

 • 200 nauczycieli szkolnictwa zawodowego
 • 40 specjalistów z dziedziny rekrutacji pracowników i kierowników ds. społecznościowych
 • 40 przedsiębiorstw
 • 4000 uczniów szkolnictwa zawodowego

 

 

Context

One of key priorities of Europe 2020 Strate is to raise  Europe’s employment rate –  YEES project intends to create a synergic effort among VET institutions and companies to explore a correct and effective use of social media as tools to create the identity of an individual and of an enterprise.

 

Aim

The aim of the YEES project is to foster cooperation between the Vocational Education Systems and the world of work to promote the inclusion of youngsters in the labor market in an effective way using social media and crowdsourcing based tools.

 

Consortium

The project will involve 9 institutions of 4 different European countries. The partnership is composed by institutions with experience in the development of innovative projects for VET schools and by institutions representing the interests of companies.

 

Outcomes

 • The two Guides created to the needs of the target groups.
 • Testing of the updated Guides by VET teachers and companies’ human resources managers, community managers in order to make them acquire the skills to exploit the full potential of web social media for matching job offer and request.
 • Using Crowdsourcing approach for collaborative learning
 • MOOC Courses (Massive Online Open Courses)
 • Insertion of the YEES project results into the European VET systems

 

Impact

People involved in the project.

 • 200 VET Teachers and trainers
 • 40 professionals in the field of the recruitment of employees or community managers
 • 40 Enterprises
 • 4000 VET students

 

Partnerzy w projekcie

IES Sant Vicent Ferrer
Parque Salvador Castell, 16- Algemesí
Tel: +34962457820
Fax: +34962457821
Web Site www.iessantvicent.com
Xano Channel Asociación
C/. Pintor Martinez Cubells, 6 46002 Valencia
Tel: +34635671386
Web Site www.xanochannel.es
Connectis
Via Fra’ Bartolomeo, 104 Prato
Tel: +390574521034
Fax: +390574551273
Web Site www.connectisweb.com
Cosefi
Via Valfonda 9 Firenze
Tel: +3905527071
Fax: +390552707325
Web Site www.cosefi.it
Pixel
Via Luigi Lanzi 12 50134 Firenze
Tel: +39 055 48 97 00
Fax: +39 055 462 88 73
Web Site www.pixel-online.net
Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego
ul: Kilińskiego 25, 41-205 Sosnowiec
Tel: +48 32 266 07 34
Fax: +48 32 266 07 34 ext. 51
Web Site ckziu25.sosnowiec.pl/pl
OTTIMA plus Sp. z o.o..
ul. Gallusa 12, 41-594 Katowice
Tel: +48 606 364 500
Fax: +48 32 700 31 48
Web Site www.ottima-plus.com.pl
Agrupamento de Escolas de Vilela (AEV)
Av. José Ferreira da Cruz, n.º 263 4580 – 651 VILELA-PRD
Tel: +351 255 880 570
Web Site www.esvilela.pt
Associação Paredes pela Inclusão Social
Parque José Guilherme 4580-130 Paredes
Tel: +351 967229177
Fax: +351 255788155
Web Site www.cm-paredes.pt/VSD/Paredes/vPT/Residentes/

 

Aktualności wkrótce