Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dla projektu "Staże zawodowe...

W załączniku zapytanie ofertowedotyczące: Uszycie i dostawa umundurowania identyfikującego pracowników kolei dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu.

W dniu 03.01. 2019 nastąpiła zmiana treści zapytania.

W załączniku informacja o wyniku postępowania.

 

W załączniku Zapytanie ofertowe nr 2/2019 dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni gastronomicznej dla uczniów/uczennic CKZiU w Sosnowcu

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej