Ogłoszenia

Strona główna >> Ogłoszenia

Profilaktyka HIV/AIDS

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w Polsce w 1985 r. do 31 grudnia 2022 r. stwierdzono zakażenie HIV u ponad 30 tys. osób. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zgłoszono 2 384 nowo wykrytych zakażeń HIV, 135 zachorowań na AIDS oraz 22 zgony osób chorych na AIDS.

Zwolnienie z w-f

Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia 30 września bieżącego roku szkolnego. Zwolnienia dostarczone w późniejszym terminie będą rozpatrywane jedynie w nagłych przypadkach losowych.

Druki tj. podanie o zwolnienie do dyrektora i zaświadczenie do lekarza są do pobrania poniżej