EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019r

Strona główna >> Ogłoszenia >> EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019r

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019r – informacja dla zdających

Kto jest uprawniony do zdawania egzaminu ?

 Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzyprzystąpilido wszystkich egzaminów obowiązkowych ( oraz jednego dodatkowego – dotyczy zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.

UWAGA: Egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację ?

Zdający składa oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (zał. 7a lub 7b) dyrektorowi szkoły do dnia 11.07.2019r.

Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin poprawkowy ?

Zarówno jak i egzaminy pisemne ja i egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w szkole, w której absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego w maju.

Egzamin pisemny – w dniu 20 sierpnia 2019r. o godzinie 9:00

Egzaminy ustne – w dniach od 20-21 sierpnia 2019r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, wiec NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE: 11 września 2019r.

 

 

 

                                                      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

www.oke.jaworzno.pl