Ogrodnik

Strona główna >> Ogrodnik

Ogrodnik

Zawód ogrodnika  polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, uprawiać warzywa, a także hodować kwiaty oraz zakładać sady. Planuje i wykonuje prace związane z uprawą
i zbieraniem warzyw i owoców oraz grzybów jadalnych, sadzi i pielęgnuje drzewa, krzewy ozdobne, żywopłoty
i kwiaty, zakłada trawniki.

Zadania i czynności:

Praca ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin, a także na porządkowaniu terenu otaczającego zieleń. Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się konserwacją i pielęgnacją określonego terenu, za który odpowiada.
Ogrodnik producent – zakupuje nasiona i sadzonki lub pobiera sadzonki z materiału matecznego, przygotowuje
glebę, przeprowadza zabiegi specjalistyczne.

Umiejętności zdobyte w cyklu kształcenia:

 • klasyfikowanie roślin ozdobnych,
 • rozpoznawanie rodzajów, gatunków i odmian roślin ozdobnych na podstawie cech morfologicznych,
 • określanie walorów dekoracyjnych roślin ozdobnych i możliwości ich zastosowania,
 • rozpoznawanie nasion roślin ozdobnych oraz określanie terminu, miejsca i sposobu siewu lub sadzenia,
 • produkowanie rozsad roślin ozdobnych,
 • ustalanie terminów i prawidłowe wykonywanie rozmnażania różnych gatunków roślin ozdobnych,
 • sterowanie kwitnieniem wybranych gatunków roślin ozdobnych, z wykorzystaniem automatyzacji,
 • planowanie rozmieszczenia roślin na terenach zieleni w zależności od rodzaju i formy tych terenów,
  z uwzględnieniem wymagań i walorów dekoracyjnych,
 • rozpoznawanie nasion traw oraz zakładanie i pielęgnowanie trawników,
 • projektowanie i wykonywani obiektów terenów zieleni,
 • dobieranie roślin ozdobnych, naczyń i materiałów  pomocniczych do poszczególnych wyrobów bukieciarskich oraz wykonywanie kompozycji z roślin żywych i suchych,
 • dobieranie roślin ozdobnych i naczyń do poszczególnych typów wnętrz i balkonów.

Ścieżka kariery zawodowej absolwenta:

Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem  oraz pielęgnacją miejskich terenów zielonych i obiektów sportowych Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze. Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE OGRODNIK w ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131

oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 w budynku na ul. Br. Mieroszewskich 42