Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Strona główna >> Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

 

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Analizując lokalny rynek pracy, zauważyliśmy, ze coraz więcej firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych lokuje swoją produkcję na terenie Sosnowca. Do istniejących od dawna firm (Magneti Marelli, Promet) dołączają nowe (Bitron, Geiger-Technik Polska, Automotive Lighting Polska). W związku z tym od jako jedna z nielicznych szkół w Polsce kształci w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to zespół nauk syntetycznych zaliczanych do dyscypliny naukowej zwanej technologią maszyn. Nauki syntetyczne są to takie nauki, które opierają się na wykorzystaniu i połączeniu różnych dziedzin wiedzy. Innymi słowy, są to nauki o charakterze interdyscyplinarnym.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Absolwent na kierunku operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych przygotowany jest do użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

Realizowany w szkole program  opiera się o zajęcia z materiałoznawstwa przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz programowania i obsługi wtryskarek.

Uczniowie mają do dyspozycji  pracownię warsztatów szkolnych. Wyposażona jest ona w cztery  wysokiej klasy wtryskarki oraz sprzęt niezbędny do produkcji elementów z tworzywa sztucznego

 W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych. Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy. Można kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH  w Branżowej Szkole I Stopnia  Nr 7 Samochodowo-Mechatronicznej im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25