Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

INFORMACJA
WRAZ Z PIERWSZYM WNIOSKIEM  O ŚWIADCZENIE Z ZFŚS

WSZYSCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA ROK 2023

TERMIN SKŁADANIA
WNIOSKÓW NA WCZASY POD GRUSZĄ:
DO 28 MAJA 2024

Dokumenty można złożyć osobiście lub elektronicznie na emaila: socjalny@ckziu25.sosnowiec.pl

 

 

 

Informacja dodatkowa dotycząca wycieczki krajowej
Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce organizowanej przez CKZiU do GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - SZLAK LITERACKI mogą w terminie od 22-03-2024 r do 04-04-2024r. dokonać rezerwacji na platformie współorganizatora wycieczki- Panel Klienta – Moja wycieczka.

 

link do zapisu na wycieczkę

https://index.turystyka.pl/wycieczki/4557259C/karta/

CKZiU nie prowadzi zapisów w innym trybie niż poprzez w/w panel Klienta.

Uwaga – link jest tylko dla uczestników tej wycieczki–pracowników, emerytów CKZiU i członków ich rodzin zgodnie z zapisami regulaminu ZFSS  proszę nie udostępniać tego linku innym osobom.

 

 

Informacja dodatkowa dotycząca wycieczki do Budapesztu
Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce organizowanej przez CKZiU do Budapesztu mogą w terminie od 22-03-2024 r do 04-04-2024r. dokonać rezerwacji na platformie współorganizatora wycieczki- Panel Klienta – Moja wycieczka.

 

link do zapisu na wycieczkę

https://index.turystyka.pl/wycieczki/E4875249/karta/

CKZiU nie prowadzi zapisów w innym trybie niż poprzez w/w panel Klienta.

Uwaga – link jest tylko dla uczestników tej wycieczki–pracowników, emerytów CKZiU i członków ich rodzin zgodnie z zapisami regulaminu ZFSS  proszę nie udostępniać tego linku innym osobom.

Aby dokonać rezerwacji należy w pierwszej kolejności zarejestrować konto w panelu. Rejestracja wymaga aktywacji konta poprzez wiadomość email- niezbędne jest aktywne konto e-mail. Podczas rezerwacji wymagane są dane z dokumentu tożsamości.
Na wskazany podczas rejestracji konta email zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji.
W przypadku problemów z zarejestrowaniem , prosimy o kontakt mailowy pod adresem : panel@index.turystyka.pl
link do instrukcji obsługi panelu :
https://www.indexpolska.com.pl/pages/instrukcja_panel_klienta_moja_wycie...

 

 

 

Informacja dodatkowa dotycząca wycieczki do Budapesztu
Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce organizowanej przez CKZiU do Budapesztu będą mogły w terminie od 22-03-2024 r do 04-04-2024r. dokonaćrezerwacji na platformie współorganizatora wycieczki- Panel Klienta – Moja wycieczka.

 

Link do platformy współorganizatora zostanie udostępniony na stronie CKZiU :
https://ckziu25.sosnowiec.pl/pl/pracownicyemeryci-0
w dniu 22-03-2024 r. o godzinie 11.00
CKZiU nie prowadzi zapisów w innym trybie niż poprzez w/w panel Klienta.

Aby dokonać rezerwacji należy w pierwszej kolejności zarejestrować konto w panelu. Rejestracja wymaga aktywacji konta poprzez wiadomość email.
W przypadku problemów z zarejestrowaniem , prosimy o kontakt mailowy pod adresem : panel@index.turystyka.pl

link do instrukcji obsługi panelu :
https://www.indexpolska.com.pl/pages/instrukcja_panel_klienta_moja_wycie...

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 informuje, że w terminie
od 30 maja do 02 czerwca 2024
zostaną zorganizowane wycieczki:

1. WYCIECZKA ZAGRANICZNA – 4 -dniowa
BUDAPESZT + ZAKOLE DUNAJU

2. WYCIECZKA KRAJOWA - 2-dniowa
GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - SZLAK LITERACKI

W związku z ograniczeniami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych
dotyczącymi zasad zamawiania usług w opcji bezprzetargowej, zmianie ulegają
zasady finansowania wycieczek organizowanych w CKZiU z możliwością
dofinansowania z ZFŚS.

Zasady odpłatności:
1. Odpłatność za wycieczkę w całości pokrywa uczestnik wycieczki.
2. Po zakończonej wycieczce uczestnik otrzymuje imienną fakturę vat na podstawie,
której składa wniosek do ZFŚS o dofinansowanie kosztów.
3. Zgodnie z regulaminem i sytuacją materialną uczestnika koszty wycieczki są
dofinansowane według poniższej tabeli:

L.p. 
 
Średni dochód brutto przypadający na
jednego uprawnionego
Wysokość dofinansowania brutto z
Funduszu (w zaokrągleniu do pełnych
złotych) do:
1 . do 2300 zł 85%
2 od 2301 do 2800 zł 84%
3 od 2801 do 3300 zł 82%
4 od 3301 do 3800 zł 80%
5 od 3801 do 4300 zł 78%
6 powyżej 4300 zł 76%

 

 

4. Komisja socjalna rozpatrzy wnioski o dofinansowanie w czerwcu 2024.
5. Świadczenie - wysokość dofinansowania zostanie pomniejszone o należny
podatek, uwzględniając kwoty wolne od podatku dla świadczeń z ZFŚS.

W 2024 roku obowiązującą kwotą wolną od podatku dla świadczeń z ZFŚS jest
1000 zł dla osób będących pracownikami i 4500zł dla osób będących emerytami.

Zasady organizacyjne

1. Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce dokonają rejestracji na platformie
współorganizatora wycieczki- Panel Klienta – Moja wycieczka.
2. Link do platformy współorganizatora zostanie udostępniony na stronie CKZiU :
https://ckziu25.sosnowiec.pl/pl/pracownicyemeryci-0
w katalogu : wycieczki 2024
w terminie podanym w odrębnej wiadomości.
3. Podczas rezerwacji wycieczki uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia 25%
kosztów. Pozostałą część, czyli 75% kosztów wycieczki należy wpłacić w terminie
do 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu. Płatność odbywa się za
pośrednictwem udostępnionej platformy – Panel klienta.
4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu koszty zaliczki nie ulegają zwrotowi, chyba, że
uczestnik skorzysta z opcji ubezpieczenia ewentualnej rezygnacji lub znajdzie
osobę chętną na zastępstwo.
5. Każdy uczestnik lub osoba go reprezentująca:
• otrzymuje indywidualną umowę bezpośrednio z biurem
• sam dokonuje wpłat za daną imprezę (przelewem, kartą, blikiem) na
indywidualne konto do danej imprezy
• sam uzupełnia dane zgłaszanej osoby potrzebne do uczestnictwa w danej
imprezie
• każdorazowo ma możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
danej imprezy - 5,5 % kwoty wycieczki/os.
• jeśli dana oferta to zawiera, ma możliwość wybrania i wykupienia świadczeń
fakultatywnych
• w swoim Panelu Klienta do stały dostęp do oferty, zawartej umowy oraz
warunków uczestnictwa i ubezpieczenia (nie trzeba nic drukować)
• po zakończeniu imprezy sam generuje fakturę VAT umożliwiającą otrzymanie
dofinansowania w zakładzie pracy
6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności dot.
przetwarzania i ochrony danych osobowych, która dostępna jest na stronie:
www.indexpolska.com.pl/pages/polityka_prywatnosci
7. Więcej informacji organizacyjnych:
https://www.indexpolska.com.pl/pages/instrukcja_panel_klienta_moja_wycie...