Pracownicy/Emeryci

Strona główna >> Pracownicy/Emeryci

                                                  Sosnowiec, dn.15.10.2019 r.

        Pracownicy i Emeryci
                             
                                                     Technikum nr 2,   Technikum nr 4,  Technikum nr 5,  
                                                         Technikum nr 6,  Branżowej Szkoły  nr 2, 3, 7,
                                                         Branżowej Szkoły Specjalnej, CKU, Gimnazjum nr 26

Dyrekcja i Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Zawodowego                   i Ustawicznego zapraszają pracowników i emerytów do składania wniosków na następujące zimowe świadczenia socjalne:
• ekwiwalent za paczkę z okazji „Mikołaja”
• pomoc finansową
1. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi posiadający na utrzymaniu dzieci do lat 15  w celu otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za paczkę mikołajową  proszeni są o złożenie  załącznika nr 3 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

2. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi w celu otrzymania pomocy finansowej proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS CKZiU.

3. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne
    proszeni są o złożenie załącznika nr 4 do regulaminu  ZFŚS  CKZiU .

„Oświadczenia o dochodach” składają tylko te osoby, które nie uczyniły tego jeszcze w 2019 r., a więc pracujący nauczyciele, którzy nie ubiegali się o wczasy pod gruszą dla dzieci lub osoby nowozatrudnione składające wniosek po raz pierwszy
w bieżącym roku kalendarzowym.

Warunkiem wypłaty świadczenia socjalnego jest:
1. złożenie wniosku (zał. nr 3 lub nr 4 do regulaminu ZFŚS CKZiU)
2. złożenie oświadczenia o dochodach – dotyczy nielicznych osób
     (zał. nr 2 do regulaminu ZFŚS CKZiU).

Wnioski i oświadczenia o dochodach prosimy składać w macierzystych szkołach lub w CKZiU ( pokój nr 48, w poniedziałek,  środę, piątek
w godz. od 9:00 do 14:00)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada  2019 r.

W bieżącym roku planujemy dokonać wypłaty powyższych świadczeń na poczatku miesiaca grudnia.

Proszę o składanie podpisów na wnioskach dwukrotnie tj. na pierwszej i na drugiej stronie - pod informacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski o świadczenia w złączeniu.
Elżbieta Gwiazda  - Dział Socjalny  CKZiU

                                              

            SPRAWY SOCJALNE

PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2017 R.

 

 

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 uprzejmie informuje, że:

 

  • od 1 stycznia 2017 r. obsługą finansowo-księgową

CKZiU ( w tym funduszu socjalnego ) zajmuje się nowo powstała jednostka o nazwie CENTRUM USŁUG

WSPÓLNYCH

 

  • KOMÓRKA SOCJALNA dla PRACOWNIKÓW

    i EMERYTÓW CKZiU nadal funkcjonuje w szkole

    o nazwieTechnikum nr 4 ( dawna Szkoła Kolejowa)

    w pokoju nr 52, gdzie można załatwiać wszelkie

    sprawy socjalne dotyczące składania wniosków na

    poszczególne świadczenia i zasięgać informacji

    osobiście w godz. od 7:30 do 15:30

 

lub telefonicznie pod numerami telefonów:

32 – 266 07 34 wew. 118

                            32 – 266 94 60 wew. 118

 

 

Komórka Socjalna CKZiU

Elżbieta Gwiazda