Technik lotniskowych służb operacyjnych

Strona główna >> Technik lotniskowych służb operacyjnych

Technik lotniskowych służb operacyjnych

 

To zawód zapewniający solidne podstawy wspomagania kontrolera ruchu lotniczego oraz wykonywania wielu zawodów w branży lotniczej tj. koordynatora ruchu lotniczego naziemnego, dyżurnego operacyjnego portu lotniczego, służby utrzymania lotniska oraz obsługę statków powietrznych i pasażerów.

 

Po ukończeniu kształcenia, uczniowie będą:

  • Czytać parametry urządzeń;
  • Sprawdzać na urządzeniach warunki pogodowe;
  • Kontrolować i oceniać sytuację na płycie lotniska;
  • Analizować informacje, przetwarzać i przekazywać do kontrolera ruchu lotniczego.

 

Uzyskanie dyplomu technika wymaga zdania egzaminu w kwalifikacji:

TLO.02.  Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze słuzbami żeglugi powietrznej.

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w portach lotniczych lub podjąć studia  na kierunkach lotniczych:

  • Zarządzanie portami lotniczymi,
  • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,
  • Zarządzanie kryzysowe.