Technik mechanik

Strona główna >> Technik mechanik

TECHNIK MECHANIK

INFORMACJE O ZAWODZIE:

To jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia zawodowego, realizowany ze zmianami uwzględniającymi postęp technologiczny już od wielu lat. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest  bardzo obszerny i zróżnicowany. Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami ogólnotechnicznymi i przedmiotami ścisłymi.  W ramach współpracy zawodowej naszą szkołę wspierają między innymi takie firmy jak: Janus Sosnowiec, Promet Sosnowiec, Guhring Dąbrowa Górnicza. Uczniowie mają do dyspozycji warsztaty szkolne oraz specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesne obrabiarki CNC, maszyny i urządzenia związane z zawodem technik mechanik.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • wytwarzanie części maszyn i urządzeń;
  • dokonywanie montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń;
  • organizowanie procesu produkcji.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn  i urządzeń.

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Uczniowie co roku biorą udział w stażach zawodowych w ramach programu Erasmus +. Są to wyjazdy międzynarodowe w czasie których kształcą się z godnie z nauczynamym zawodem.

Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji stazy wakacyjnych.

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Technik mechanik to kierunek, który przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań i obowiązków  związanych z nowoczesnymi technologiami we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to także dobre przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych.

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK MECHANIK w Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym im. Jana Kilińskiego w budynku na ul. Kilińskiego 25