Technik spedytor

Strona główna >> Technik spedytor

Technik spedytor

 

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Transport i spedycja należą do jednej z szybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów  w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. Spedytor może pełnić funkcje kierownika i podwładnego. Czas pracy uzależniony jest od liczby i rodzaju zleceń.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

 

Do zadań spedytora należy:

  • Organizowanie przewozów, które polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.
  • Wypełnianie dokumentów oraz organizacja odpraw celnych w przypadku eksportu oraz importu towarów.
  • Ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych, sporządzanie  i kompletowanie dokumentów przewozowych oraz  innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych.
  • Organizowanie załadunku i wyładunku towarów oraz nadzorowanie i monitorowanie całego procesu przewozowego i operacji przeładunkowych.
  • Organizowanie czasowego przechowywania i magazynowanie ładunków na zlecenie klienta.

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • Planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków;
  • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • Wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

 

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Od 2007 roku uczniowie naszego Technikum uczestniczą w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

Program Leonardo da Vinci:

PROJEKT - Droga do Europy

 

Program Uczenie się przez całe życie

 

PROJEKTY:

Zainwestuj w swoją przyszłość,

Wiedza i umiejętności gwarancją lepszej pracy,

Dobry zawód-pewna przyszłość,

Pierwszy krok do kariery zawodowej,

 

Program Erasmus+

PROJEKT - Kariera zawodowa zaczyna się w szkole 

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Absolwent technikum może pracować w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary. Może pracować także w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Jego obszar działań obejmuje transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Absolwent technikum jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR W TECHNIKUM NR 4 TRANSPORTOWYM w budynku przy ul. Kilińskiego 31