Bakcyl

Warszawski Instytut Bankowości stworzył program edukacyjny dla młodzieży szkolnej, pod hasłem BAKCYL, czyli Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatywa polega na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy i prowadzenie w szkołach lekcji z zakresu finansów. „Czym jest zyski i ryzyko?”, „Jakie są podstawowe zasady mądrego inwestowania?”, „W co inwestować?”, „Jak inwestować na giełdzie?”- to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas takiej lekcji, w której brali udział uczniowie klasy II EL Technikum nr 4 Transportowego.

 

Galeria zdjęć: