Gwarancje dla młodzieży

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Gwarancje dla młodzieży

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o uruchomieniu strony internetowej adresowanej do osób młodych poświęconej „Gwarancjom dla Młodzieży”(GdM). Można tam znaleźć informacje dotyczące oferty pomocy dla tej grupy realizowanej i finansowanej z różnych źródeł: zarówno z Funduszu Pracy, jak i środków Unii Europejskiej (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez wojewódzkie urzędy pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy i ochotnicze hufce pracy). Strona zawiera także informacje istotne dla instytucji i podmiotów, które będą zaangażowane w realizację projektów. Ma także funkcjonalność przekierowania do stron wojewódzkich urzędów pracy i instytucji zaangażowanych w realizację GdM.

 

„Gwarancje dla Młodzieży” to program opracowany i zatwierdzony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie. Głównym jego postulatem jest zapewnienie ludziom młodym w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. grupa NEET- not in employment, education and training), dobrej jakości oferty zatrudnienia lub dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Ta inicjatywa KE została uwzględniona przez MPiPS w opracowaniu planu realizacji GdM w Polsce.

 

Na wspomnianej stronie można znaleźć opis programu, prześledzić ofertę pomocy pogrupowaną w bloki tematyczne oraz zasięgnąć informacji o realizatorach programu. Zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi dostępnych form wsparcia pod adresem: gdm.praca.gov.pl