Kariera zawodowa zaczyna się w szkole -Festiwal Zawodów

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Kariera zawodowa zaczyna się w szkole -Festiwal Zawodów

Rok szkolny 2014/15 ogłoszony został przez MEN Rokiem Szkoły Zawodowców.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 25 dołączając się do inicjatywy MEN, w dniach 21-22 maja 2015r. zorganizowało imprezę Kariera zawodowa zaczyna się w szkole -Festiwal Zawodów pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca.

Celem przedsięwzięcia była promocja szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie gimnazjalistom i ich rodzicom wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów poprzez organizację stoisk zawodowych.

Gimnazjaliści podczas trwania Festiwalu mogli:

- zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku w określonym zawodzie,
- wskazać umiejętności niezbędne dla danego zawodu i typowe zadania zawodowe,
- ocenić swoje predyspozycje do wykonywania  określonych zawodów ,
- zaplanować swoją przyszłość, biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania, swoje mocne strony,
- skonfrontować  posiadaną wiedzę i umiejętności  z własnymi  wyobrażeniami  o zawodzie,
- zaplanować poszczególne etapy edukacji przy zdobywaniu wybranego zawodu.

W zależności od zainteresowań gimnazjaliści mieli okazję odwiedzić 16 wysp zawodowych. Na każdej zapewniono gimnazjalistom możliwość podjęcia prostej  próby pracy w eksponowanych zawodach np. mogli zaprojektować ogród, wykonać czynności związane z odprawą biletowo-bagażową pasażerów, nauczyć się wiercenia i gwintowania, spawali tworzywa sztuczne, montowali obwody elektryczne i pneumatyczne, układali mozaikę, zaglądali do wnętrza silnika spalinowego za pomocą specjalistycznej kamery, układali luksfery, sterowali ruchem pociągów na makiecie, podejmowali próby lotu samolotem na symulatorze lotu i wiele innych. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z działaniem i wykorzystaniem na stanowisku pracy specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu, na którym uczą się zawodu uczniowie CKZiU, oraz do rozmowy z  uczniami kształcącymi się w danym zawodzie i nauczycielami zawodu. Na koniec każdy gimnazjalista mógł wykonać pamiątkowy buton z własnym zdjęciem.

Przedsięwzięciu towarzyszył punkt doradztwa zawodowego,
w którym gimnazjaliści mogli porozmawiać ze specjalistami na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz  zaplanować swoją ścieżkę zawodową.

Festiwal Zawodów odwiedziło 170 gimnazjalistów z sosnowieckich gimnazjów.

Galeria zdjęć: