Konferencja „ Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Konferencja „ Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”

Konferencja „ Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”
 

         Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  wraz z firmą Inter-Communication zorganizowało w dniu 28 października 2014 konferencję 
„ Korzyści współpracy świata nauki i biznesu”. Spotkanie odbyło się w budynku warsztatów szkolnych  Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane go przy ulicy Braci Mieroszewskich.  Celem konferencji było między innymi podsumowanie projektu „Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Sosnowca  w osobach wiceprezydentów  Agnieszki  Czechowskiej– Kopeć  
i Ryszarda Łukawskiego, przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, przedstawiciele  firm współpracujących z CKZiU przy realizacji projektu, doradcy zawodowi, wicedyrektorzy placówek i uczniowie biorący udział w stażu. 
         Konferencję rozpoczął dyrektor CKZiU Jacek Górski. Następnie głos zabrał przedstawiciel Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu pan Mariusz Smurzyński, który wygłosił referat „ Nowa perspektywa finansowania 2014-2020. Jaka przyszłość Funduszy Europejskich?” .  Kolejnym prelegentem była dyrektor Ewa Bartosińska, która podsumowała  projekt „Staże dla uczniów CKZiU szansą na lepszy start” i podziękowała pani Beacie Odrzywolskiej – Kokoszce z firmy  Inter-Communication za współpracę przy realizacji projektu.  Następnym punktem konferencji było  oficjalne  przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu
i odebranie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w stażu. Certyfikaty dla szkół odebrali wicedyrektorzy poszczególnych placówek, wręczono również certyfikaty uczniom, którzy szczególnie wyróżnili się w czasie odbywania stażu. 
W dalszej części konferencji głos zabrali przedstawiciele pracodawców, którzy objęli opieką uczniów realizujących staż.  Głos zabrał pan Marek Żak dyrektor generalny polskiego oddziału firmy Eco Pass House oraz pan Ireneusz Górniok przedstawiciel firmy Silver Predict. Również uczestnicy stażu mieli możliwość podzielenia się swoimi refleksjami i uwagami. Uczennica Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlanego Natalia Lech przedstawiła korzyści płynące
z udziału w stażu z perspektywy ucznia.  Miłym akcentem było również wystąpienie wiceprezydenta Sosnowca pana Ryszarda Łukawskiego, który odniósł się w swoim wystąpieniu do zmian w szkolnictwie zawodowym na terenie Sosnowca.  Na koniec spotkania uczniowie VIII LO im. C.K.Norwida przedstawili krótki montaż poetycki , który rozbawił uczestników konferencji. 
         Pierwszą część konferencji podsumował dyrektor Jacek  Górski, a następnie zaprosił wszystkich do zwiedzania budynku warsztatów szkolnych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej położonej przy ulicy Szymanowskiego 3b. 
Warto wspomnieć, że przez cały czas trwania konferencji uczniowie Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlanego prezentowali swoje umiejętności nabyte w czasie stażu, wykonując projekty budynków mieszkalnych przy użyciu programu projektowego ArchiCad. Również uczniowie  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej mogli pochwalić swoimi umiejętnościami przygotowując  poczęstunek dla uczestników konferencji.

Galeria zdjęć: