Wernisaż wystawy o Powstaniach Śląskich

Strona główna >> Z Zycia Szkoly >> Wernisaż wystawy o Powstaniach Śląskich

21.11.2019 r.  odbył się  CKZiU Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu wernisaż wystawy:Uczestnicy - Pomniki - Rocznice  związany z ogłoszeniem  roku 2019  Rokiem  Powstań  Śląskich. Wystawa rocznicowa  zostałaprzygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach.  Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. dyrektor Biura Poselskiego p. Mateusza Bochenka –Joanna Sześciak.  Pani  Angelika Blinda  z Instytutu Pamięci Narodowej  w Katowicach wygłosiła wykład o genezie powstań śląskich, zwracając  szczególną uwagę  na  rolę Zagłębia Dąbrowskiego w tym okresie. Natomiast  referat o zrywach niepodległościowych naszej Ojczyzny przedstawił   major w stanie spoczynku  Zygmunt Ociepka.                   

Jak wspomniał wicedyrektor CKZiU Zbigniew Zalas: Wszelkie działania  związane z obchodami rocznicy powstań śląskich mogą przyczyniać się do kultywowania pamięci o bohaterach narodowych oraz promują wychowanie patriotyczne wśród młodzieży. Podczas wernisażu zaprezentowane zostały  m.in. dokumenty, materiał kartograficzny i ikonograficzny, bogate zasoby archiwalne.Walory zaprezentowanej w szkole  wystawy są nieocenione, służą bowiem  również lokalnej społeczności , nie tylko uczniom szkoły-dodała organizatorka przedsięwzięcia p. Bożena Fulas.

Galeria zdjęć: