Zastępstwa w dniu 03.10.2022 poniedziałek
Ewa Bartosińska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 4 BG4(1) - Pod.i prow.d, 42 A. Kamer    
6 4 BG4(1) - Pod.i prow.d, 42 A. Kamer    
9 4 DG4(1) - Pod.i prow.d, 42 A. Kamer    
10 4 DG4(1) - Pod.i prow.d, 42 A. Kamer    
         
Agnieszka Gałużny
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 2 KS4 - Biologia, 202 B. Nowak    
         
Magdalena Kubas
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 4 CP4(2) - Uczniowie przychodzą później      
4 4 CP4(2) - Uczniowie przychodzą później      
5 2 KT4(1) - Uczniowie przychodzą później      
6 4 AG4(2) - J.angielski, 205 R. Jastrzębski złączenie grup  
7 2 LO4 - J.angielski, 205 R. Jastrzębski    
9 4 AP4(2) - J.angielski, 205 M. Stępniewska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 P_2 R. Jastrzębski    
         
Jolanta Musialik
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 3 LS4(2) - Uczniowie przychodzą później      
3 4 DG4(2) - Zarz.dz.sped, 45 M. Choroba złączenie grup  
4 4 DG4(2) - Zarz.dz.sped, 45 M. Choroba złączenie grup  
5 1 KS4 - Matematyka, 45 N. Ortemska    
6 1 KS4 - Matematyka, 45 M. Choroba    
7 3 LS4(2) - Śr.transp., 45 M. Choroba za ostatnią lekcję  
8 3 LS4(2) - Śr.transp., 45 A. Kutrzyk-Nykiel    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 P_1 M. Choroba    
4 H1_1 A. Kutrzyk-Nykiel    
         
Renata Pustuł
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 1 KS4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 1 PK4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 1 PK4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
         
AN Vac
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 KT4 - Matematyka, 204 A. Nowak    
         
JJ Vac
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 ET4 - Matematyka, 203 J. Jagiełło    
2 1 EL4 - Matematyka, 203 J. Jagiełło    
3 1 SO4 - Matematyka, 203 J. Jagiełło    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 2P_1 J. Jagiełło    
2 2P_1 J. Jagiełło    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN