Zastępstwa w dniu 20.09.2021 poniedziałek
LEmaj_4
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 3 BP4(1) - Informatyka, 110 M. Maj    
5 3 AP4(2) - Informatyka, 110 M. Maj    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 P_1 M. Maj    
         
LEnowak_2
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 2 LS4(2) - Tech bi i in, 102 E. Nowak    
2 3 DG4(2) - Tech bi i in, 102 E. Nowak    
9 3 AP4(2) - Tech bi i in, 112 E. Nowak    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 St_B E. Nowak    
         
LEstepn_3
lekcja opis zastępca uwagi podpis
9 2 ET4(1) - Informatyka, 213 P. Stępniewski    
10 2 ET4(1) - Informatyka, 213 P. Stępniewski    
11 inf_3cp+3dp gr2 - Informatyka, 213 P. Stępniewski    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
9 P_2 P. Stępniewski    
         
Joanna Cieślik-Krążek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 4 EO4(1) - Uczniowie przychodzą później      
3 4 EO4(1) - Uczniowie przychodzą później      
4 4 EO4 - Uczniowie przychodzą później      
5 4 ST4 - J.angielski, 205 M. Kubas    
6 3 AP4(1) - J.angielski, 209 A. Godlewska    
7 2 ET4(1) - J.angielski, 205 M. Kubas złączenie grup  
8 2 TT4 - J.ang.zaw., 202 R. Pustuł    
9 2 KT4 - J.ang.zaw., 103 B. Olczyk    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 H1_1 D. Piotrowska-Mrzyczek    
         
Grzegorz Herzyk
lekcja opis zastępca uwagi podpis
8 3 AG4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
9 3 AG4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
8 St_B A. Gałużny    
         
Magdalena Jajkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 EL4(1) - Ek.śr.transp, 107 M. Choroba    
2 4 EL4(1) - Ek.śr.transp, 107 M. Choroba    
3 4 EL4(1) - Ek.śr.transp, 107 M. Choroba    
4 3 DG4(2) - ET, 108 M. Choroba    
5 3 CG4(2) - Pr.i ub.tr, 108 M. Choroba    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
0 H1_1 M. Choroba    
1 H1_1 M. Choroba    
         
Robert Jastrzębski
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 DP4(1) - J.angielski, 220 T. Starosta    
7 4 KT4 - J.angielski, 220 A. Zoń    
8 4 KT4 - J.angielski, 220 A. Zoń    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 H1_1 B. Lasota    
         
Rafał Krążek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 2 ET4 - historia, 116 D. Zalas    
6 2 LS4 - historia, 112 A. Dziagan    
7 1 ET4 - historia, 102 B. Lasota    
8 3 DP4 - historia, 114 T. Starosta    
9 1 KT4 - historia, 202 G. Szołtys    
10 2 KT4 - historia, 202 B. Lasota    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 P_1 D. Juszczyk-Kieliś    
10 P_1 E. Nowak    
         
Jolanta Musialik
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 CG4(2) - Trans.i sped, 45 B. Małysza złączenie grup  
8 3 CG4(2) - Trans.i sped, 45 J. Kicka    
9 3 CG4(2) - Zarz.dz.sped, 45 B. Małysza złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
9 St_B K. Chlebda    
         
Barbara Nowak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 1 LO4(1) - Pomiar.elekt, 108 E. Nowak złączenie grup  
7 1 LO4(1) - Elek.i elekt, 108 A. Godlewska złączenie grup  
9 1 LO4(1) - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 3 AG4(2) - Uczniowie zwolnieni do domu      
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 P_1 T. Starosta    
         
Jacek Pasierb
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 DG4 - u_hist.i sp., 116 K. Chlebda    
7 3 BP4 - historia, 116 T. Starosta    
8 4 ST4 - Zaj.z wych, 116 J. Czuber    
9 4 KT4 - Uczniowie zwolnieni do domu      
10 3 CG4 - Uczniowie zwolnieni do domu      
11 3 BG4 - u_hist.i sp., 116 T. Rajca złączenie grup  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 1P_1 B. Małysza    
10 1P_1 J. Czuber    
         
Monika Stępniewska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 DP4(2) - Złączenie grup   Złączenie grup - T. Starosta  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 1P_2 A. Dziagan    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN