Nauka przez Doświadczenie

W dniach od 16 do 20 stycznia 2017 roku grupa pięciu nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przebywała  w rumuńskiej szkole zawodowej w Suceavie.  Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza"  jest znakomicie wyposażoną placówką, która oferuje swoim uczniom przestronne, wyremontowane i odpowiednio do danego profilu klasy wyposażone sale zajęć ogólnokształcących i warsztaty szkolne. W szkole uczy się w sumie ok 1200  uczniów, na co składa się liceum ogólnokształcące, technikum , szkoła zawodowa oraz szkoła policealna.  Pobyt związany był z realizacją projektu "Nauka przez Doświadczenie" w ramach programu Erasmus+, Mobilność edukacyjna młodzieży i kadry, którego autorem jest CKZiU. Był to jeden z kilku zaplanowanych wyjazdów do krajów partnerskich w projekcie.  Job Shadowing w którym uczestniczyli nasi nauczyciele, to rodzaj szkolenia polegający na obserwacji pracy nauczycieli zagranicznej szkoły. Nauczyciele codziennie uczestniczyli w zajęciach realizowanych na terenie warsztatów szkolnych o profilu samochodowym. Poznali specyfikę prowadzenia zajęć praktycznych opartych na wypracowanych wzorcach rumuńskich nauczycieli. Uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych projektowania komputerowego oraz w pracowni elektrycznej.  W czasie pobytu dyskutowano na temat programów nauczania, porównywano system organizacji egzaminów zawodowych oraz analizowano wyposażenie dydaktyczne w poszczególnych zawodach. Dodatkowo po zajęciach nauczyciele zrealizowali program kulturowy odwiedzając między innymi Monastyr Voronec oraz polską szkołę w Nowym Sołońcu. Każdy z uczestników projektu wzbogacił swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, poznał nowe środowisko oraz zdobył dokument Europass Mobilność oraz certyfikat udziału w job shadowing.

 

 

 

Copyright © 2012; Projekt: SzablonyStron.org - szablony stron www, zarządzanie serwera i monitorowanie usług