Nauka przez Doświadczenie

Nasi partnerzy w projekcie:
 • TRIBEKA TRAINING LAB S.L. - Hiszpania
 • Hiszpańska agencja szkoleniowa zlokalizowana w Maladze (Andaluzja) , która zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

  Naszą misją jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencja w Maladze pełni rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość łączenia potrzeb organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie danego miejsca.

  strona internetowa

 • Esmovia – Hiszpania
 • Hiszpańska firmą z siedzibą w Walencji, zajmuje się zarządzaniem europejskimi projektami mobilności. Specjalizuje się w organizowaniu stażów, wyjazdów szkoleniowych, programów edukacyjnych i wizyt studyjnych dla młodych osób oraz dorosłych uczestników z całej Europy.

  Zgodnie z wizją firmy, ponadnarodowa mobilność jest uważana za jeden z kluczowych sposobów na zdobycie nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw). Przyczynia się do osobistego rozwoju uczestników i zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskich rynkach pracy. Dlatego głównym celem firmy Esmovia jest oferowanie najlepszych programów tak aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.

  Firma oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od zaawansowanego przeszkolenia przy zmianie branży zawodowej i środowiska pracy, a skończywszy na działaniach mających na celu wspieranie innowacyjnych postaw w kształceniu ustawicznym. ESMOVIA jest zaangażowana w liczne projekty UE skupiające się na motywacji i podnoszeniu indywidualnych kompetencji i umiejętności rozwijanych poprzez zagraniczne doświadczenia szkoleniowe. Świadczy usługi doradcze tak aby rozwijać cele szkoleniowe / ścieżki zatrudnienia osób w różnym wieku i mających różne pochodzenie społeczno-kulturalne poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia metodycznego i proceduralnego aby odtworzyć osiągnięte doświadczenia i wyniki uczenia się.

  strona internetowa

 • Berufsforderungwerk e.V. bed Bauindustrievebendes Berlin-Brandenburg e.V. - Niemcy
 • Ponadzakładowe Centrum Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą – Wriezen jest jednym z ośrodków Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Głównym zadaniem ośrodka jest kompetentne i innowacyjne kształcenie oraz dokształcanie przyszłych pracowników szeroko pojętego sektora budowlanego służące utrzymaniu na wysokim poziomie jakości gospodarki budowlanej. Partnerami zakładu są firmy budowlane, związki pracodawców, uniwersytety, szkoły wyższe i zawodowe, ośrodki kształcenia zawodowego, izby gospodarcze, urzędy pracy oraz gminy. Centrum ma w swojej ofercie szeroki wybór kursów kształcących. Tematyka kursów opracowana jest w ścisłej współpracy z izbami i związkami pracodawców, a na pierwszym planie znajdują się tematy aktualne dla przemysłu i rzemiosła budowlanego, na które jest ciągłe zapotrzebowanie. Placówka posiada certyfikaty i akredytacje wymagane przez państwo. Od 2002 roku ośrodek legitymuje się certyfikatem jakości DIN ISO 9001:2000. Wszystkie oddziały ZPKZ są zintegrowane w kompleksowy system edukacyjny, informacyjny i naukowy, który jest wdrażany i rozbudowywany we wszystkich dziedzinach kształcenia i dokształcania. Centrum we Frankfurcie powstało w 1990 roku. Ośrodek zajmuje się od wielu lat kształceniem uczniów, pracowników wykwalifikowanych, czeladników, mistrzów, inżynierów na fachową i kierowniczą kadrę sektora budowlanego. Zajmuje się również przekwalifikowaniem zawodowym oraz zadaniami edukacyjnymi dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Budowlanej i dla urzędów pracy. Ośrodek przygotowuje również do nauki zawodu osoby zaniedbane socjalnie, młodzież mającą problemy z nauką. ZPKZ uzyskał certyfikat AZWV i jest tym samym uznaną w całym kraju instytucją upoważnioną do prowadzenia kursów dokształcających w branży budowlanej dla urzędów pracy.

  Strona internetowa

 • Europa Direkt e.V. - Niemcy
 • Instytut studiów interkulturowych i europejskich jest niezależnym, zarejestrowanym stowarzyszeniem, podmiotem ponadpartyjnym, ponadreligijnym z siedzibą w Dreźnie, w Niemczech. Europa Direkt e.V. jest niemiecko –francusko – polskim zespołem organizującym międzynarodowe projekty edukacyjne o różnym charakterze. Ze stowarzyszeniem współpracuje około 20 pedagogów, pracowników młodzieżowych, trenerów i multiplikatorów, którzy rocznie prowadzą około 30 projektów dla 200 - 300 młodych ludzi z Niemiec, Francji, Polski i innych krajów w Europie. Instytut jest organizacją pośredniczącą w ramach unijnego Programu: Erasmus Plus z siedzibą w Dreźnie. Organizuje z powodzeniem programy praktyk w różnych branżach i dla różnych grup docelowych, w Dreźnie, Saksonii jak i innych istotnych z przemysłowego i edukacyjnego punktu widzenia ośrodkach Niemiec. Oferuje znalezienie odpowiednich miejsc praktyk, dopasowanych profilowo do potrzeb uczniów i programu edukacyjnego placówki wnioskującej. Nawiązuje partnerstwa i utrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami docelowymi. Realizują programy obejmując praktykantów profesjonalną opieką i wsparciem językowym. Organizuje regularne spotkania ewaluacyjne, kompleksowo prowadzi jest mentoring i monitoring. Ponadto Europa Direkt - specjalizuje się w interaktywnych metodach nauczania - organizuje kursy językowe, przygotowuje ciekawe formy odkrywania regionu i poznawania regionalnego dorobku kulturowego. Instytucja dużą wagę przywiązuje do zapewnienia wygodnego lokum i odpowiedniej mobilności w miejscu pobytu, co realizowane jest dzięki polskojęzycznej obsadzie biura. Ze stowarzyszeniem współpracuje około 20 pedagogów, pracowników młodzieżowych, trenerów i multiplikatorów. Są to osoby o dużym doświadczeniu, posługujące się minimum dwoma językami oraz posiadający różnorodne wykształcenie. Rocznie prowadzą około 30 projektów dla 200 - 300 młodych ludzi z Niemiec, Francji, Polski i innych krajów w Europie.

  Strona internetowa

 • ColegiulTehnic "Al. I. Cuza" Suceava – Rumunia
 • ColegiulTehnic "AlexandruIoanCuza" jest znakomicie wyposażoną placówką, która oferuje swoim uczniom przestronne, wyremontowane i odpowiednio do danego profilu klasy wyposażone sale zajęć ogólnokształcących i warsztaty szkolne. W szkole uczy się w sumie ok 800 uczniów, na co składa się liceum ogólnokształcące, technikum , szkoła zawodowa oraz szkoła policealna. Oferta edukacyjna szkoły jest zróżnicowana i koncentruje się głównie na kształceniu uczniów w takich zawodach, jak: mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy, technik elektryk, technik transportu, technik administracji, technik ekonomista oraz w różnych specjalnościach w liceum ogólnokształcącym. Kadra pedagogiczna szkoły składa się z osób wyłonionych podczas konkursów na stanowisko nauczyciela danego przedmiotu – dzięki formie konkursowej w szkole zatrudnieni są nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach, którzy swoją prace traktują jak powołanie – wspierają każdego ucznia w jego rozwoju, wskazują możliwości zatrudnienia w ramach zdobywanych kwalifikacji oraz ewentualne sposoby ich podnoszenia czy też zmiany w oparciu o wymogi rumuńskiego i europejskiego rynku pracy. Wielokrotnie uczniowie ColegiulTehnic zdobywali najwyższe nagrody w konkursach na szczeblu krajowym dotyczące wiedzy związanej z elektryką.

  Strona internetowa

 • Sistema Turismo s.l.r. – Włochy
 • SISTEMA TURISMO jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Misją Sistema Turismo jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencje w Rimini i Potenzy pełnią rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość łączenia potrzeb organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie danego miejsca. ST powstała w roku 1996, obecnie zajmuje się:

  •Międzynarodową mobilnością i doświadczeniami zawodowymi we wszystkich sektorach zawodowych.

  •Kursami szkoleniowymi w ramach akredytowanego centrum, głownie w dziedzinie turystyki (dla przykładu można wymienić różne edycje kursu Rural Tourism Master (Podyplomowy Kurs Turystyki Wiejskiej) oraz kursy i seminaria w ramach turystyki wiejskiej, hotelarstwa i gastronomii). Sistema Turismo zajmuje się także usługami sektora socjalnego (firma rozpoczęła udaną realizację dwuletniego kursu Tagesmutter), sektora kultury (różne kursy, a także podyplomowy kurs z zarządzania dziedzictwem kulturowym). Sistema Turismo odpowiada za planowanie i zarządzanie podobnymi kursami dla studentów podyplomowych, studentów uczelni wyższych, osób bezrobotnych, przedsiębiorców i pracowników.

  • Projektami europejskimi takimi jak Partnerstwo Leonardo da Vinci “Praca bez Barier”, “Analiza Zaangażowania w Projekty Mobilności w Organizacjach S1 i S2”, “Przedsiębiorczość w Organizacji Turystyki Wiejskiej w Regionach Słabszych Gospodarczo”, Partnerstwo Grundtvig “E-Learning do Życia w Dynamicznej Europie”, Transfer Innowacji SET4WORK oraz Leonardo da Vinci Działania Towarzyszące “MOB 2.0 – Promocja Wyników Mobilności LDV” Mając wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, Sistema Turismo stara się odpowiadać na zawodowe potrzeby szkoleniowe licznych organizacji oferując im różnorodne ścieżki mobilności we Włoszech. Sistema Turismo jest partnerem i założycielem "ETN Network," której firmy znajdują się w Hiszpanii (Walencja), Bułgarii (Sofia), Wielkiej Brytanii (Portsmouth, Londyn) oraz w Niemczech (Berlink).

  Strona internetowa

 • EuropeanProjects Development – Portugalia
 • EPD to firma portugalska mająca swoją siedzibę w Lizbonie. Działa od 2009 roku realizując projekty mobilności programu Leonardo da Vinci, Erasmus oraz Grundvig. EPD w europejskich projektach mobilności występuje zarówno jako organizacja wysyłająca jak i przyjmująca. Realizuje różnorodne formy wymian i staży trwające od 1 tygodnia do 6 miesięcy we wszystkich sektorach gospodarki. Posiada rozległe kontakty na terenie Portugalii, Hiszpanii oraz na Wyspach Kanaryjskich. W ramach przygotowania kulturowego firma organizuje programy kulturalne na terenie całej Portugalii.

  Strona internetowa

 

 

 

 

Copyright © 2012; Projekt: SzablonyStron.org - szablony stron www, zarządzanie serwera i monitorowanie usług