Szkoła policealna: Opiekunka środowiskowa

Strona główna >> Node >> Szkoła policealna: Opiekunka środowiskowa

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraźnym trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Upowszechnienie prozdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Ostatnie analizy danych rynkowych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów UE wskazują na otwieranie się rynku dla zawodów opiekuńczych.

 

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest:

 • świadczenie usług opiekuńczych,
 • pomaganie osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej,
 • mobilizowanie osoby podopiecznej do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

 • kompetencje personalne i społeczne,
 • komunikatywność,
 • w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy,
 • zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych u osób chorych i niesamodzielnych,
 • umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych.

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

Możliwość podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa:

 • domy opieki społecznej, oddziały szpitalne opieki długoterminowej,
 • prywatne praktyki i działalność gospodarcza w Polsce, jak i w większości krajów UE.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA W CKU w budynku na ul. Kilińskiego 25