Blacharz samochodowy

Strona główna >> Node >> Blacharz samochodowy

BLACHARZ SAMOCHODOWY

INFORMACJE O ZAWODZIE:

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Uczeń podpisuje umowę o pracę z pracodawcą, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie, a pracodawca odprowadza składkę do ZUS-u lub umowę o praktyczną naukę zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w rzeczywistych warunkach w warsztatach samochodowych i blacharskich.

ZADANIA I CZYNNOŚCI:

Zadaniem blacharza samochodowego jest:

·         dokonywanie oględzin i pomiarów oraz podejmowanie decyzji o sposobie wykonania naprawy uszkodzonego nadwozia

·         wykonywanie naprawy nadwozia przy użyciu maszyn i urządzeń blacharskich

·         wykonywanie naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów nadwozia

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W CYKLU KSZTAŁCENIA :

W wyniku procesu kształcenia absolwent potrafi:

·         rozróżnić rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określić ich budowę

·         rozróżnić rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych

·         dobrać narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

·         ocenić stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych

·         określić stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych

·         rozróżnić techniki kształtowania blach

·         zaplanować proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych

·         przygotować nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy

·         posługiwać się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych

·         dobrać metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJĘ:

M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

·         „Mam zawód- mam pracę w regionie”

 

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ:

·         Absolwent może pracować w zakładach blacharskich, autoryzowanych stacjach obsługi, warsztatach mechaniki pojazdowej

·         Może prowadzić własną działalność gospodarczą

·         Absolwent jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

 

CKZIU KSZTAŁCI W ZAWODZIE BLACHARZ SAMOCHODOWY W ZSZ nr 2 w budynku na ul. H. Hubala Dobrzańskiego 131